- SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT - https://www.smh.hr -

U Topuskom SMH-IS održava seminar za novoizabrane članovadničkih vijeća

Topusko-SAM_2938 [1]U Topuskom, u hotelu Terme se od 11.-12. ožujka 2016. godine održava seminar za novoizabrane članova radničkih vijeća za regije SMH-IS Istra, Primorsko-goranska i Dalmacija. Navedena dva dana polaznici seminara njih više od 50 biti će obrazovani za rad i djelovanje radničkoga vijeća prema Zakonu o radu i drugim propisima. Teme seminara će biti: Sudjelovanje radnika u odlučivanju; Uloga i ovlasti radničkih vijeća;Obveze radničkih vijeća;Funkcioniranje radničkoga vijeća; Odnos radničkoga vijeća i sindikata; Praćenje poslovanja poslodavca Plaće i obračun plaća. Predavači su Davor Šmuljić i Vesna Mlinarić, pomoćnici predsjednika. Na početku seminara predsjednik SMH-IS Vedran Dragičević govorio je o važnosti i značaju rada i djelovanja radničkih vijeća kod poslodavca. Posebno je naglasio važnost  radničkog vijeća u očuvanju radnih mjesta i u zaštiti prava radnika.

Topusko-SAM_2944 [2]

Topusko-SAM_2943 [3]

Topusko-SAM_2940 [4]