Loading...
Vijesti

Borovo Tehnički servis

U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva održan je sastanak sa ciljem iznalaženja rješenja za (ne) likvidnost Borova d.d.. Nakon sagledavanja stanja, nametnula se potreba hitnog održavanja sastanka sa ravnateljem AUDIO_a (Agencija za upravljanje državnom imovinom koja je s radom počela 01. travnja 2011. godine, sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom) Tomislavom Bobanom. Zadatak je istražiti mogućnosti Agencije u pružanju potpore za podizanje likvidnosti društva Borova d.d.

OSTALE NOVOSTI