Loading...
Vijesti

Centar metalskih kompetencija verificirat će radom stečeno znanje radnika

Predstavnici sindikata i HUPa za CEMEKOZagreb, 11. rujna 2014. – U Hrvatskoj udruzi poslodavca danas je predstavljena namjera osnivanja Centra metalskih kompetencija (CEMEKO) koji će omogućiti radnicima metalskog sektora priznanje prethodno stečenog znanja radnika, kao i razvoj edukativnih programa usklađenih sa zahtjevima primarno metalske a po tom i industrije u cjelini i tržišta.

U sklopu tripartitne suradnje na projektu cjeloživotnog učenja u metalskom sektoru između Sindikata metalaca Hrvatske-Industrijski sindikat, Hrvatske udruge poslodavca, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, pokrenut će se Centar metalskih kompetencija koji bi trebao osnažiti konkurentnost sektora poticanjem i priznavanjem znanja radnika. Centar metalskih kompetencija povezivat će metalski sektor i obrazovne institucije kako bi se dosad stečena specifična znanja radnika na radnom mjestu verificirala i kako bi se potaknuo razvoj edukativnih programa prema rastućim potrebama metalske industrije. Naime, dinamična promjena tehnologija konstantno traži nova znanja i vještine, a obrazovni sustav u Hrvatskoj trebao bi školovati učenike odgovarajući na takve zahtjeve industrija, no standardi i programi u tom segmentu ne postoje. Stoga će CEMEKO zastupati poslodavce i članove SMH-IS koji se učlane u Centar te će surađivati s institucijama nadležnim za obrazovanje, zapošljavanje i gospodarski razvoj u Republici Hrvatskoj poput: Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva odgoja, obrazovanja i sporta, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugim relevantnim institucijama.

Međusobna suradnja uključivat će pomoć kod izrade standarda zanimanja, financiranje izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija iz fondova EU, iniciranje uvrštavanja novih zanimanja u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja prema potrebama poslodavaca.

„Brojni poslodavci kroz interne edukacije ili ugovore s obrazovnim institucijama tijekom cijele godine ulažu značajna sredstva u razvoj specifičnih znanja svojih radnika kako bi ostvarili visoku razinu kvalitete proizvoda. Takva posebna znanja ne prepoznaju se u kurikulumu postojećih obrazovnih institucija. Putem CEMEKA ostvarit će se preduvjeti za dodjelu kvalifikacija zaposlenicima s radnim iskustvom koji imaju sve potrebne kompetencije, a nemaju formalne kvalifikacije. Priznavanje prethodnog učenja, motivira radnike na daljnje usavršavanje, a priznanje kvalifikacija koje su stekli u radnom odnosu povećava njihovu konkurentnost na tržištu, ali i konkurentnost same industrije.“ – izjavila je Gordana Deranja, predsjednica HUP-udruge metalne industrije

„Sindikati smatraju da je ovo potreban iskorak za radnike i poslodavce, te će projekt pomoći našim članovima da budu konkurentniji na tržištu. CEMEKO predstavlja novu uslugu koju Sindikat nudi svojim članovima u cilju razvoja njihovih kompetencija“ – izjavio je Vedran Dragičević, predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske- Industrijski sindikat.

Ovaj važan skup poslodavaca i glavnih sindikalnih povjerenika SMH-IS uvodno je pozdravio i Bernard Jakelić direktor HUP-a, Projekt cjeloživotnog učenja predstavila je Vesna Mlinarić pomoćnica predsjednika SMH-IS, o Centru metalskih kompetencija govorila je Marija Šutina Kujundžić, direktorica HUP-CRO industrije i HUP-udruge metalne industrije a o Cjeloživotnom učenju i tržištu rada na skupu je govorila Sanja Crnković Pozaić, savjetnica ministra rada i mirovinskog sustava.

OSTALE NOVOSTI