• Predmet: Kupoprodajni ugovor o prodaji TLM-a

  6. prosinca 2007.

       
                                         B-01-57/07                                                                                                                            5.12.2007. 
  HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU
  n/r. predsjednika Grge Ivezića  
  Predmet: Kupoprodajni ugovor o prodaji TLM-a
   
  Poštovani gospodine Ivezić,
  nakon našega jučerašnjega telefonskog razgovora, kada sam tražio integralni tekst kupoprodajnog ugovora o prodaji TLM-a, između Hrvatskog fonda za privatizaciju i «Hrvatskog konzorcija», ( … Nastavi čitati