Loading...
Vijesti

Guy Ryder, glavni direktor ILO-a je raspravljao o prioritetima EU pri prvoj službenoj posjeti Irskoj koja od veljače 2013. predsjedava EU: “EU mora osigurati stvarnu socijalnu dimenziju uključujuči i socijalni dijalog”

IMG_3060-web-radionicaU Torinu je u Campusu Međunarodne organizacije rada od 18.-22.02.2013. godine održan trening trenera za industriAll i ILO Međunarodnu organizaciju rada. U okviru cjelotjednog seminara teme su bile obimne i različite:

U obrazovnoj grupi bilo je 37 trenera sudionika iz četrnaest država zajednoIMG_3122-WEB radionica sa  Hrvatskom, a u srijedu 20.02.2013. godine  se  pridružila grupa sindikalnih predstavnika iz Latinske Amerike u kojoj je bilo jedanaest država tako da je tada obrazovna grupa imala oko pedeset sudionika. No, zanimljivo je da je svaki sudionik, koji je to želio,  imao dovoljno vremena za raspravu i komentar o pojedinoj temi i da se pri tom u glavnom poštivala satnica programa. Ispred SMH-IS sudjelovali su Nikola Kljaić i Vesna Mlinarić koji sada imaju i certifikate trenera.

Predstavljen je i priručnik pod nazivom “Socijalni dijalog – Priručnik za sindikalnu edukaciju po kojem se radilo i na treningu.

Sve prezentacije i priručnik biti će dostupni na ovoj web stranici na kojoj će biti baner pod nazivom “ILO” tako da će svima zainteresiranima materijali biti dostupni i mogu ih koristiti za svoje prezentacije o nekoj od tema, a o kojima se na seminaru raspravljalo.F003_0728

OSTALE NOVOSTI