- SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT - https://www.smh.hr -

Informacije o prikupljanju osobnih podataka (dalje u tekstu: Informacije)

Ove Informacije imaju za cilj pružiti Vam pregled na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke kao i upoznati Vas s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka.

  1. TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT, OIB: 97064188151, sa sjedištem na adresi Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Sindikat), e-mail: smh@smh.t-com.hr [1]; Telefon: 01 46-55-018, 65-55-714; Fax: 01 46-55-023.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Mirjana Galić; e-mail: smh@smh.t-com.hr [1]

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu: Ispitanik), a koji/koje:

Osobne podatke Sindikat prikuplja izravno od Ispitanika ili od trećih osoba – Savez samostalnih sindikata Hrvatske, te sindikalni povjerenici. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba (udruga više razine, sindikalni povjerenik), Ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, a sve u skladu s važećim propisima.

Sindikat obrađuje osobne podatke sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: GDPR), te pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni:

Sindikat poduzima sve mjere potrebne za zaštitu Vaših osobnih podataka sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Vaše podatke nećemo dostavljati, prenositi ili ustupati na raspolaganje trećim stranama, osim onima koje su navedene u potpisanoj privoli ili ovim Informacijama. Iznimno podatke možemo prenijeti trećoj strani u slučajevima kada je prijenos:

Podaci koji više nisu potrebni u obradi mogu biti zadržani u statističke i povijesne svrhe, ali se isti ne obrađuju na niti jedan drugi način, te su isti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i pregleda. Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putem e- pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjavanja vaših zahtjeva. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te Sindikat poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama.

Ispitanik ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, na njihov ispravak i brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivostpodataka. Svaki Ispitanik ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Pravo na uvid i pristup    

Možete u svako doba zatražiti uvid u sve vaše osobne podatke koje smo prikupili te načinima i svrsi obade istih. U slučaju promjene osobnih podataka odmah nas obavijestite u svrhu ažuriranja podataka vezanih uz uslugu.

Pravo na brisanje

Imate pravo od Sindikata ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Zakonitost obrade  

Sindikat će obrađivati Vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Sindikat postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete međusobno riješiti, imate pravo podnijeti prigovor Agencije za zaštitu osobnih podatka – AZOP, Martićeva 14, 10000 Zagreb.