Loading...
Vijesti

Izbor Generalnog sekretara EMF-a

Izvješće sa izvanredne sjednice Izvršnog odbora EMF-a održane 28.02.2005. godine u Bruxelles.

Glavni tajnik EMF Reinhard Kuhlmann najavio je odlazak iz EMF u prosincu 2004 godine, radi odlaska na novu dužnost. Naime, postavljen je za direktora  za ljudske resurse EURO- holdinga za  brodogradnju. Navedeni holding obuhvaća brodogradilišta Njemačke, Francuske i Španjolske.

Sukladno postupku o izboru glavnog tajnika EMF-a koji je utvrđen  Statutom EMF-a proveden je kandidacijski postupak.

U kandidacijskom postupku  prihvaćena je kandidatura  IGM da se za Generalnog sekretara  EMF  predloži kolega Peter Scherrer.

Peter je dobar poznanik u Sindikatu metalaca Hrvatske, jer je kroz niz funkcija bio  prisutan u raznim aktivnostima.

Među inima Peter  Scherrer je bio predstavnik zaklade Hans Bockler u Budimpešti i Dosseldorfu preko koje je SMH organizirao niz seminara, a posebno treba naglasiti Seminare zaštite na radu  u Njemačkoj na kojemu su bili  predstavnici SMH.

Bio je na niz odgovornih radnih mjesta u području Jugoistočne Europe i Ex Jugoslavije, te su mu poznate prilike  na ovim  prostorima.

Zadnje radno mjesto i funkcija koju je obnašao je voditelj projekta za Jugoistočnu Europu  pod nazivom « Slobodni sindikati u Jugoistočnoj Europi».

Govori nekoliko stranih jezika, a među kojima razumije osnove hrvatskog jezika.

Izabran je jednoglasno.

U vremenu boravka u Bruxelles, dogovoren je posjet austrijske delegacije na čelu s predsjednikom Sindikata Austrije Rudofom Nurbergerom,  i to 11. do 12. svibnja 2005. godine. U to vrijeme bi kolege iz Austrije prezentirale  način i model ujedinjenja sa sindikatom tekstilne industrije, kao i način funkcioniranja novog sindikata.

Za kolovoz 2005. godine predviđen je posjet Predsjednika IGM. Protokol posjeta biti će naknadno utvrđen.

 

Izvješće sastavio:
Predsjednik SMH, Ivo Marjanović

OSTALE NOVOSTI