Loading...
Vijesti

Izvještaj sa službenog putovanja na kongres CGT

Kongres francuskih metalaca (Reims Od 9. do 13. svibnja 2011.), bio je jedinstvena prilika da se upoznamo sa načinom funkcioniranja i rada CGT-a kao i da sa problemom Altrad Limex pogona u Hrvatskoj a vezano za kolektivno pregovaranje upoznam generalnog sekretara CGT-a.

 Samom kongresu je prisustvovalo 450 delegata kao i 90 stranih gostiju iz pedesetak zemalja svijeta. Osnovna poruka kongresa bila je: „Dajte snagu našim akcija ma”. U francuskom društvu već duže vrijeme traje otpor sindikata studenata i građana zbog izmjena mirovinskog zakona kojim se povećavaju godine radnog staža nužne za ostvarenje prava na mirovinu. Isto tako sve više radnih mjesta u Francuskoj se gubi tako da je brodogradnja i autoindustrija u dubokoj krizi i delegati na kongresu su mahom izražavali zabrinutost postojećim stanjem. Jedan od značajnih problema koji je istaknut jeste 27% manja plaća za žene koje rade isti posao kao muškarci na istovjetnim i sličnim radnim mjestima. Mirovine žena 300 eura su manje nakon ostvarenog prava na mirovinu od mirovina muškaraca. Tijekom rada kongresa uspostavio sam kontakte sa Američkim, kanadskim, indijskim i japanskim sindikatom.
Za generalnog sekretara izabran je Philippe Martinez,koji je obećao pomoći u rješenju problema Altrad Limexa,te sam ja obećao sudjelovanje Alstoma u zajedničkim aktivnostima sindikata grupe Alstom. Iz Izvještaja predsjednik SMH-IS Vedrana Dragičevića.

OSTALE NOVOSTI