Loading...
Regija - Panonska HrvatskaVijesti

Jesu li se radnici osigurali?

za OLTU osiguravanju naplate potraživanja od cca. 1.790.000,00 kn. radnicima i članova SMH-IS regionalni povjerenik Slavonsko –baranjske regije uz iskazanu Dobru vjeru poslodavaca OLT- Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva d.d., OLT Transeo d.o.o.za proizvodnju, trgovinu i usluge, a uz pravnu potporu Ureda SSSH u Slavonskom Brodu potpisali su i ovjerili kod javnog bilježnika Nagodbu o isplati potraživana. Nagodbom su obuhvaćena 82 radnika a Nagodba ima snagu ovršne isprave kojom Poslodavci dozvoljavaju svakom radniku da, u slučaju neispunjenja obveze po njihovom dospijeću, izravno zatraži i provede ovrhu nad založnim predmetom osiguranja u svrhu podmirenja Osiguranih obveza temeljem potpisana Nagodbe o isplati potraživanja ( Radi osiguranja isplate duga Radnicima OLT d.d. i Radnicima OLT TRANSEO d.o.o., Poslodavac OLT d.d., Osijek, daje Radnicima založno pravo na pokretninama u svojem vlasništvu prema popisu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Nagodbe.)

Olt_Osijek

OSTALE NOVOSTI