Loading...
Vijesti

U Lovranu projekt “Znanjem do boljeg socijalnog dijaloga”

DSCF1887Seminar za povjerenike radnika za zaštitu na radu Regija Primorsko-Goranske  i Istarske uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda  u sklopu projekta “Znanjem do boljeg socijalnog dijaloga” održan je u Lovranu seminar dne 29. i 30. listopada 2015.g. Nazočno je bilo 20 povjerenika radnika za zaštitu na radu. Sudionicima seminara prezentirana su pitanja osnova zaštite  na radu u  propisima, procjene rizika, obveze i prava poslodavaca i ovlaštenika za zaštitu na radu, obveze i prava radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, osposobljavanje iz zaštite na radu, poslovi zaštite na radu, posljedice neprovođenja zaštite na radu za poslodavca, te zaštite na radu u brodogradnji te podijeljena stručna literatura (knjiga koja sadrži tekst Zakona o zaštiti na radu i posebnih Pravilnika iz područja za zaštitu na radu). Sudionici seminar aktivno su iznosili iskustva iz prakse te problematiku funkcionira odbora za zaštitu na radu. Posebna interes pobudila je i tema primjene posebnih propisa za zaštitu na radu u brodogradnji i razmjena iskustava nazočnih kolega iz brodogradnje.

DSCF1900

DSCF1894

 

 

 

 

 

 

 

DSCF1918

DSCF1899

 

 

 

 

 

 

 

DSCF1895

DSCF1913

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF1924

OSTALE NOVOSTI