Loading...
Vijesti

Najniža osnovica za uplatu doprinosa u 2014. iznosi 2779,35 kn

b-novacNa temelju Zakona o doprinosima i. Zakona o poticanju zapošljavanja ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu („Narodne novine“, broj 157/2013.). Prosječna plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 39. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2013. (»Narodne novine«, broj 138/13) iznosi 7.941,00 kuna.
Prosječna neto plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 40. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2013. (»Narodne novine«, broj 138/13) iznosi 5.507,00 kuna.
Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.779,35 kuna.
Svim radnicima na koje se primjenjuje kolektivni ugovor kojim je određeno usklađivanje najniže osnovne plaće s najnižom osnovicom za uplatu doprinosa, a koja se množi pripadajućim koeficijentom od 1.1.2014. povećati će se plaće sa 2.753,45 kn na 2.779,35 kuna. Za sve druge iznose osnovica kontaktirajte izvorni dokument.

N.N.-157/13

OSTALE NOVOSTI