Loading...

Novosti

Izvještaj o sudjelovanju u radu III. Konferencije sindika metalaca za Jugoistočnu Europu pod nazivom "Europske integracije i uloga sindikata".   U radu III. Konferencije sindikata metalaca za Jugoistočnu Europu sudjelovali su predstavnici sindikata metalaca: Granskog sindikata metalaca «Nezavisnost» – Srbije,  … Više
Tema Konferencije je bila: "Konstruktivno socijalno partnerstvo za rast i zapošljavanje u visokoj tehnologiji".  Sazivači Konferencije bili su  Europska federacija metalaca (EMF)  i  zajednica Europskih udruženja Brodogradilišta (CESA),  koju čine zemlje Europske unije, Norveška, Rumunjska i Hrvatska.. Financijsku potporu Konferenciji  … Više
Sindikat metalaca Hrvatske (SMH) i Sindikat energetike, kemije i nemetala (EKN) na zajedničkoj sjednici glavnih odbora kao najviših tijela između dva kongresa, dana 19. listopada 2005. godine u Stubičkim Toplicama donijeli su DEKLARACIJU o namjeri osnivanja Konfederacije Sindikata metala i  … Više
Na traženje predsjednika SMH Ive Marjanovića, da se u sprečavanju nelegalnih i nepoštenih «rabota» uključi Gradonačelnik i Poglavarstvo grada Zagreba. Gradonačelnik je primio čelnike Sindikata 19.09.2005. godine. Traženje predsjednika SMH je da Poglavarstvo grada Zagreb prilikom odlučivanja  o prenamjenama prostora  … Više
Dana 12. listopada 2005. g. počela je sa radom trodnevna međunarodna Konferencija o temi "Iskustva sindikata u "spašavanju" radnih mjesta nakon i u tijeku restrukturiranja, privatizacije i sanacije." Sudionici Konferencije su sindikalni čelnici SMH, stručnjaci s područja prava i ekonomije  … Više
11. i 12. listopada Europska federacija metalaca održat će svoju 5. konferenciju o kolektivnom pregovaranju u Rimu. Na ovoj konferenciji raspravljat će se o trenutnim izazovima s kojima smo mi kao sindikati Europe suočeni s obzirom na srž ukupnog rada  … Više
Sastanak SEEF-a tzv. Višegradske skupine održan je u Budimpešti od 21. do 23. rujna 2005.g.   Sastanku su bili nazočni Ivo Marjanović – predsjednik SMH i Vesna Mlinarić – pomoćnica predsjednika, te prevoditeljica Dijana Šobota -Međunarodni odjel SSSH. Domaćin sastanka  … Više
Predsjednik Sindikata metalaca Njemačke (IGM) Peters Jűrgen, koji je ujedno predsjednik Svjetske i Europske federacije metalaca  (IMF i EMF), zajedno s članom predsjedništva IGM-a Bertom Thierronom , 15. i 16. kolovoza posjetio je Sindikat metalaca Hrvatske. Razgovorima su bili nazočni   … Više
Sukladno zaključku Izvršnog odbora EMF-a od 25. studenog 2004. godine održana je u Pragu od 9. do 11. ožujka 2005. godine sjednica  EMF- Jugo-istočne regije. Na sastanku su sudjelovale delegacije koje su predvodili predsjednici  sindikata metalaca :  Bugarske, Češke, Hrvatske,  … Više
17. i 18.03.2005. godine održan je IMF-ov Regionalni sastanak odbora i Regionalna Konferencija za Srednju i Jugoistočnu Europu u Sofiji – Bugarska. Prvog dana na sastanku naprijed spomenutog odbora sudjelovalo je 11 zemalja sa 15 sindikata. Glavna rasprava vodila se  … Više