Loading...

O nama

SMH-IS Danas

 • SMH-IS ima danas oko 7000 članova.
 • SMH-IS ima organizirano članstvo po podružnicama u trgovačkim društvima kojih ima više od 106.
 • SMH-IS u svakoj podružnici ima sindikalnog povjerenika i sindikalno povjereništvo.
 • SMH-IS u podružnicama djeluje preko tri regionalna povjereništva, u kojima su profesionalno zaposlena tri regionalna povjerenika.
 • SMH-IS je udružen s drugim srodnim sindikatima u najveću Središnjicu u Hrvatskoj – Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH)
 • SMH-IS je punopravan član dviju najvećih sindikalnih organizacija u svijetu:
  • IndustriAll Europe
  • IndustriAll Global

ZAŠTO RADNICIMA TREBA SINDIKAT

 • Sindikat je organizirana udruga stručno i kadrovski osposobljena koja zastupa svoje članove:
  • kod poslodavca u pregovorima o plaći, uvjetima rada, i ostalim materijalnim pravima,
  • kod vlasti prilikom rasprave i usvajanja zakonskih propisa koji imaju neposredne posljedice na ekonomski i socijalni položaj radnika,
  • pred sudom, inspekcijama i drugim institucijama državne uprave.

Sindikat je jedina organizacija koja ima pravo na temelju Ustava i zakona Republike Hrvatske u interesu ostvarenja radničkih prava organizirati različite oblike industrijskih akcija uključujući i štrajk.

DA LI RADNIK, RADI ČLANSTVA U SINDIKATU MOŽE IMATI POSLJEDICE?

Ne. Pravo na sindikalno organiziranje i djelovanje, zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske. Svako onemogućavanje radnika u organiziranju u sindikat kažnjivo je djelo.
Zakonom o radu od 1996 godine, radnicima su detaljnije propisana prava iz radnog odnosa i na temelju radnog odnosa uključujući i sindikalna prava.
Za nepoštivanje zakonom utvrđenih prava kao i proširenih prava ugovorenih kolektivnim ugovorom, sporazumom ili pravilnikom, poslodavac podliježe kaznenim i prekršajnim sankcijama.

DA LI JE ČLANSTVO U SMH-IS UVJETOVANO POLITIČKIM ILI NACIONALNIM OPREDJELJENJIMA RADNIKA?

 • Nije. SMH-IS se očitovao i svojim Statutom utvrdio svoj profil, a on glasi: “SMH-IS je interesna organizacija neovisna od političkih stranaka, i vjerskih opredjeljenja. Članovi SMH-IS mogu biti svi zaposleni radnici u Republici Hrvatskoj bez obzira na vjersku, nacionalnu, spolnu, političku i socijalnu pripadnost, pod uvjetom da prihvate i poštuju Statut SMH-IS”.
 • Iznimno, članom sindikata ne mogu biti članovi uprava trgovačkih društava, državni dužnosnici i članovi nadzornih odbora osim ako na tu dužnost nisu izabrani kao predstavnici radnika.

KAKO RADNIK POSTAJE ČLAN SINDIKATA

Radnik postaje članom sindikata dragovoljno potpisujući Pristupnicu. Svojim potpisom se obvezao poštivati Statut SMH-IS, kao i sve odluke koje donese najviši organ SMH-IS (Kongres, Glavni odbor).
Radnik se učlanjuje u SMH-IS u jednoj od sindikalnih podružnica u trgovačkom društvu u kojemu ima ugovor o radu, ili u regionalnom povjereništvu.

Radnik se može u Sindikat učlaniti i kao pojedinačni član ako sindikalna podružnica nije osnovana u trgovačkom društvu.

Registar članstva vodi se paralelno na tri mjesta. U sindikalnoj podružnici SMH-IS, regionalnom povjereništvu na kojemu je sjedište podružnice i Središnjici SMH-IS u centralnoj evidenciji.
Za sve vanjske podatke o članstvu isključivo je nadležna Središnjica SMH-IS
Na temelju Pristupnice radniku-članu, Središnjica SMH-IS izdaje Sindikalnu iskaznicu koja sadrži slijedeće podatke:

 • Ime i prezime, godinu mjesec i dan rođenja,
 • Osobni identifikacijski broj,
 • Broj sindikalne iskaznice
 • Godina izdavanja sindikalne iskaznice

KAKO I KADA PRESTAJE ČLANSTVO U SMH-IS?

Na temelju pisane izjave o dragovoljnom istupanju iz SMH-IS danom umirovljenja člana, danom smrti člana, isključenjem iz SMH-IS radi:

 • neopravdanog neplaćanja sindikalne članarine uzastopno tri mjeseca,
 • kandidiranja na protivničkoj listi za radnička vijeća
 • kaljanja ugleda SMH-IS
 • svih drugih prekršaja sukladno Statutu SMH-IS

KOJE DUŽNOSTI IMA ČLAN SMH-IS?

U potpunosti poštivati sve odrednice Statuta i odluka najviših tijela SMH-IS, Kongresa, Glavnog odbora i izvršnih organa SMH-IS.
Obavezno odazvati se na sve pozive SMH-IS na akcije koje SMH-IS provodi u cilju ostvarenja većih i boljih socijalnih prava, kao što su javni prosvjedi, štrajkovi i demonstracije.

ŠTO ČLAN DOBIVA UČLANJENJEM U SMH-IS?

Pravo na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred sudom u sporovima iz radnog odnosa. Zastupanje radnika kod poslodavca sa svrhom ostvarenja svojih radnih i socijalnih prava, utvrđenih ugovorom o radu. Pravo na besplatno sindikalno obrazovanje
Prava iz Kolektivnog ugovora kao što su:

 • Veću ugovorenu plaću,
 • Veći broj dana godišnjeg odmora od zakonom propisanih
 • Veću naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
 • Pravo na ugovorenu Božićnicu, Uskrsnicu i regres za godišnji odmor
 • Osiguranje za vrijeme rada,
 • Jubilarne nagrade, otpremnine radi tehnološkog viška, i druga novčana prava
 • Plaćeni dopust do 7 dana i dr.

DA LI SU TRGOVAČKA DRUŠTVA “POKRIVENA” KOLEKTIVNIM UGOVOROM?

SMH-IS nije sklopio nacionalni kolektivni ugovor, a pregovori su u tijeku i traju već nekoliko godina.
SMH-IS je sklopio 111 kolektivnih ugovora na razini trgovačkih društava, koji se primjenjuje na 75% članstva.

ISPLATI LI SE FINANCIJSKI BITI ČLAN SMH-IS?

Svakako.

Zašto?

Prosudite sami.

Dajem:
 • Mjesečnu članarinu u iznosu 1% od plaće ( bruto umajen za doprinose iz plaće) što u prosjeku iznosi danas 5-9 € do 
 • 40% od tog iznosa ostaje u podružnici za njene potrebe: edukacija povjerenika, operativni troškovi, itd.
 • 60% uplaćuje se u Središnjicu SMH-IS.

Dobivam:

 • Pravnu pomoć i zaštitu u radnim sporovima. (odvjetnička tarifa je danas od 125 € po jednom predmetu).
 • Zastupanje pred poslodavcem o uvjetima rada, o plaći, o svim pravima iz rada.
 • Članstvo u jednoj velikoj sindikalnoj obitelji, posredno i s čitavim svijetom, a time i
  veća sigurnost u globaliziranom svijetu.

Sve su to razlozi za biti članom SMH-IS jer samo Zajedno i odlučno radnici mogu riješiti svoje probleme.