Predsjednik SMH-IS
Siniša Kosić
Dopredsjednik SMH-IS
Pravna savjetnica
Tina Šustić
tina.sustic@smh.hr
Ekonomski savjetnik
Vjeran  Mlinarić
vjeran.mlinaric@smh.hr

Regionalni uredi SMH-IS:

Regija I. – Zagrebačka10000 Zagreb
Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 2, IV. kat
Telefoni: (01) 46-55-018, 46-55-111/130
Telefax: (01) 46-55-023
Ljubica Horvat – mobitel: 091 540 7495
e-mail : regija1@smh.t-com.hr
Regija II. – Sjeverozapadna Hrvatska40000 Čakovec

Marijo Vidiček – mobitel: 099 333 7327
e-mail : regija4@smh.t-com.hr

Regija III. – Sisačko-moslavačko-karlovačka

47000 Karlovac

Šebetićeva 2/I.
Telefon: (047) 615 214
Telefax: (047) 615 214
Dragutin Vuljanić – mobitel: 098 259 211
e-mail : regija3@smh.t-com.hr

Regija IV. – Primorsko-goranska

51000 Rijeka

Krešimirova br. 4/II
Telefon: (051) 335-806
Telefax: (051) 335-806
Damir Bačinović – mobitel: 098 394 222
e-mail : regija6@smh.t-com.hr

 
Regija V. – Slavonsko-baranjska
35000 Slavonski Brod
 
M Mesića 1
Telefon: (035) 408 373
Telefax: (035) 408 374
Antun Štivić – mobitel: 098 983 9903
e-mail : regija7@smh.t-com.hr
 
Regija VI. – Dalmatinska
21000 Split
 
Marmontova br. 1
Telefon: (021) 344-977
Telefax: (021) 344-977
Joško Franić – mobitel: 099 33 91 522
e-mail : regija8@smh.t-com.hr
 
Regija VII. – Istarska
52100 Pula  
 
Elvis Sirotić – mobitel: 099 5986 975
e-mail :regija9@smh.t-com.hr