Loading...
Odbor zaštite na raduVijesti

Sjednice Odbora za zaštitu na radu SMH-IS-a

dsc01170

Dana 9. rujna. 2016.g. održana je u Zagrebu 04. sjednice Odbora za zaštitu na radu SMH-IS.

Na sjednicu su bili nazočni svi članovi od bora ZNR te su između ostaloga raspravljali i o  realizaciji plana programa  rada Odbora za 2016.g. Usuglašeno je da se  tijekom mjeseca listopada i studenog održe edukativni  seminara po Regijama SMH-IS sa temama: – zaštita mladih i žena u procesu rada; -diskriminacija na radnom mjestu; – stres i mobing: – informiranje i savjetovanje u Društvu po pitanju zaštite na radu; inspekcija zaštite na radu u Društvu; položaj i uloga medicine rada u zaštiti na radu. Sudionici seminara bili bi  koordinatori  radnika za zaštitu na radu odnosno povjerenici radnika za zaštitu na radu   iz Društava metalske struke. Organizaciono tehničke radnje vezano uz održavanje seminara  provodili bi Regionalni povjerenici u suradnji sa  Uredom SMH-IS.

dsc01168

OSTALE NOVOSTI