Loading...
Vijesti

Priprema za nadolazeće vrijeme – SMH-IS i STUH na radionici o „Modernizacija sindikata“

Od 15. – 16. ožujka 2012.godine u Donjoj Stubici, Hotel Terme Jezerčica je održan je seminar – radionica pod naslovom: Modernizacija sindikata, na kojoj su sudjelovali povjerenici granskih sindikata SMH-IS-a i STUH-a, u organizaciji i okviru Zajedničkog  Međunarodnog sindikalnog projekta ICEM-a, EMCEF-a, IMF-a, EMF-a, IUF-a i EFFAT-a za jugoistočnu Europu  uz potporu FES-a.

 Tema skupa  „Analiza i rad sindikata u poduzećima i u regiji“, uz rad u grupama i prezentacija Rad sindikata u gospodarskom društvu, izrada prijedloga programa sindikalnog rada u regiji zaokupljala je pozornost prisutnih.

 Voditelji i predavači su bili Kurt Allmannsdorfer, tajnik PRO GE-a Austrija, koji je prezentirao rad sindikata u regiji na primjeru austrijskog sindikata PRO GE, i Mato Lalić, iz ured ICEM-IMF-IUF; Rad sindikata u gospodarskom društvu.

 Iz  SMH-IS na seminaru – radionici su prisustvovali regionalni povjerenici SMH-IS i Gl. Povjerenici: Đino Šverko – Uljanik, Željko Gavran – Đuro Đaković, Juraj Šoljić – 3.MAJ, Slavica Pranjić – Končar koordinacija sindikalnih podružnica.

OSTALE NOVOSTI