Loading...
Regija - Jadranska HrvatskaRegija - Panonska HrvatskaRegija – Središnja HrvatskaVijesti

Radnička vijeća: seminar o ovlaštenjima, ulogama i postupanju

Održan je seminar u Hotelu Matija Gubec  15. i 16.05.2023. godine posvećen radničkim vijećima, koji je obuhvatio različite teme i aktivnosti. Seminar su vodili Tina Šustić i  Juraj Šoljić.

Prvi dan seminara započeo je s prezentacijom plana rada i programa seminara. Sudionici su se upoznali s ulogom radničkog vijeća kod poslodavca, uključujući aspekte savjetovanja, suodlučivanja, obavještavanja, nastupanja pred sudom, zabrane diskriminacije i čuvanja poslovne tajne.

U drugom dijelu  sudionici su radili u grupama na temama odnosa radničkog vijeća s poslodavcem i sindikatom. Svaka grupa je izradila prezentaciju koja je obuhvatila obavijesti koje radničko vijeće može tražiti od poslodavca, ponašanje pri savjetovanju i suodlučivanju, rokove te suradnju sa sindikatom.

Drugi dan seminara Juraj Šoljić  održao je prezentaciju o ulozi predstavnika radnika u organu poslodavca, s naglaskom na imenovanje ili izbor predstavnika i njihovu ulogu u Nadzornom odboru ili Upravnom vijeću.

Nakon prezentacije, sudionici su  podijeljeni u četiri grupe te je  svaka grupa  istražila aspekte skupova radnika, uključujući način sazivanja, suradnju s radničkim vijećem i ponašanje prema radnicima.

OSTALE NOVOSTI