Loading...

Jadranska Hrvatska

51000 Rijeka

Krešimirova br. 4/II
Telefon:  (051) 335-806
Telefax: (051) 335-806
Juraj Šoljić  – mobitel: 099 631 8140
e-mail : jadranska@smh.hr

SINDIKALNA PODRUŽNICA BRODOGRADILIŠTA "VIKTOR LENAC" Rijeka, 05.11.2007. ČLANOVIMA SINDIKATA METALACA HRVATSKE RADNICIMA LENCAI VIKTOR SERVISA KOOPERANTIMA LENCA I NJIHOVIM RADNICIMA Poštovani, Ovim Vas dopisom želimo informirati o proceduralnim radnjama koje prethode usvajanju Stečajnog plana, zahtjevu za Isplatom božićnice, bonu u  ... Više
Nakon više od šest mjeseci pregovaranja SMH sindikalna podružnica Almos doo s poslodavcem je 30.04.2007. godine sklopila Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Kolektivni ugovor sklopljen je na određeno vrijeme od jedne godine, a počeo se primjenjivati  ... Više