Loading...
Regija - Jadranska HrvatskaVijesti

Sastanak u društvu Impol- TLM d.o.o. Šibenik

Dana 07.02.2023.g. održan je sastanak u društvu Impol- TLM d.o.o. Šibenik, između predstavnika Uprave Impol 2000 d.d. Slovenska Bistrica, Impol-TLM Šibenik i predstavnika sindikata u prostorijama TLM-a na temu Plana poslovanja i prezentacije Pravila o isplati stimulativnog dijela plaće na osnovi uspješnosti zaposlenika u društvu Impol-TLM d.o.o., za 2023. godinu.

Od strane SMH-IS sastanku su prisustvovali, Siniša Kosić Predsjednik SMH-IS, Juraj Šoljić Regionalni povjerenik SMH-IS Regije Jadranska Hrvatska, Josip Bralić Glavni sindikalni povjerenik SMH-IS Podružnica Impol – TLM.

Prilikom sastanka predstavnici Implol- a prezentirali su Plan poslovanja za 2023.g. te Pravila o isplati stimulativnog dijela plaće na osnovi uspješnosti zaposlenika u društvu Impol-TLM d.o.o., za 2023. godinu. Nakon čega je isti i potpisan od strane predstavnika Impol – TLM-a i predstavnika sindikata.

U ime SMH-IS navedeni dokument potpisali su Juraj Šoljić Regionalni povjerenik SMH-IS Regije Jadranska Hrvatska i Josip Bralić Glavni sindikalni povjerenik SMH-IS Podružnica Impol – TLM.

Pravila o isplati stimulativnog dijela plaće na osnovi uspješnosti zaposlenika u društvu Impol-TLM d.o.o., za 2023.g. bit će sastavni dio Kolektivnog ugovora, a njime su definirani:

-Vrijednost boda

-Vrste stimulacija

-Izračun stimulacije

-Način i kriteriji stimulacije

-Načini isplate stimulacije

-Novčane nagrade za radne rezultate

-Dodatna poslovna stimulacija

 

Također od predstavnika sindikata najavljeno je da će se nastaviti s pregovorima za Aneks Kolektivnog ugovora kojim bi se sukladno donesenim Izmjenama i dopuna Zakona o radu članovima sindikata ugovorila veća prava.

OSTALE NOVOSTI