Loading...
Regija – Središnja Hrvatska

Seminar za povjerenike Zaštite na radu (ZNR) i glavne sindikalne povjerenik

Fotografija0043Prema planu, terminima i programu SMH-IS  o održavanju seminara u 2013. godini od 13. do 16. lipnja. 2013. godine održan je seminar za zagrebačku regiju SMH-IS u Sv. Martinu na Muri   sa temom „Zaštita  na radu“.

Predavači su bili kolege Davor Šmuljić i Leonid Čimbur , a moderator  Regionalni povjerenik Josip Juričić. Sudionici seminara su vrlo pozitivno ocijenili teme i predavače te poželjeli da se sa takvim  načinom educiranja nastavi.

Kratku zabilješku  napisao Regionalni povjerenik Josip  Juričić.

OSTALE NOVOSTI