Loading...
Vijesti

Sindikata metalaca Hrvatske-Industrijskog sindikata danas slavi 124. rođendan

Predsjednik SMH-IS Vedran Dragičević sa suradnicima čestita

svim metalkama i metalcima 124. rođendan

Poštovane kolegice i kolege metalci, podsjećajući se na prve dane ovog Sindikata ne treba se zanositi iluzijama da će se sva radnička prava iz rada i po osnovi rada moći ostvariti samo pregovorima, možda će ponekad trebati preslikati dio ove povijesti i u današnjicu, a radi opstanka-zaštite postojećih prava ili ostvarenja novih. Stoga se valja uvijek koristiti bogatim iskustvom naših članova radnika metalaca u prošlosti.

Svako vrijeme nosi svoju vrstu aktivnosti i modele djelovanja no jedno nam mora biti jasno da smo „Zajedno jači“u borbi za radna mjesta i plaće, za standard svih radnika metalskog sektora, za humanije propise i u konačnosti za pravedniju raspodjelu profita između rada i kapitala.

Iz knjige stoljeće Sindikata metalaca Hrvatske

Nakon uspješnog okončanja tarifnoga pokreta zagrebačkih bravarskih radnika , zagrebački kovinari osjećaju sve veću potrebu izgradnje svoje vlastite sindikalne organizacije, a nosioci te ideje su bravari. Oni su 12.11.1893. godine imali radni dogovor o uspostavljanju i učvršćivanju sindikalne organizacije. Na ovom je sastanku zaključeno da se i ostale kovinare nastoji privući u organizaciju.

Jednom posijano sjeme ideje o zajedničkoj sindikalnoj organizaciji našlo je pogodno tlo među radnicima kovinarima, pa su već 11. ožujka 1894. godine kovinarski radnici održali javnu skupštinu u restauraciji  „Kolo“ u Zagrebu, na kojoj su sudjelovali kovinari raznih struka.

Na skupštini su usvojili rezoluciju kojom se traži da se u Zagrebu ustroji zajednica radnika kovina, te da se izrade pravila koja će se podnijeti na odobrenje narednoj skupštini, a zatim predati na odobrenje vladi. Rezolucija je oduševljeno i jednoglasno prihvaćena

Pravilima se utemeljuje Društvo kojega čine odsjeci pojedinih obrtnih struka. Svaki bi odsjek štitio interese svoje struke. Svi se bore za zajedničke osnovne ciljeve:

-stan, -jednako podučavanje za svaku struku, -zajednička knjižnica i čitaonica, -zajednička organizacija traženja i priskrbljivanja posla (namjestbeni odsjek) . Uz ovo prihvaćeno je načelo da društvo, osim stručne, osigura i zaštitu političkih interesa radnika.

Naziv je „Društvo za štićenje i unapređivanje interesa radnika“

Opisani događaj prije 124 godine (ll. ožujka 1894.) utemeljio je i budući sindikat hrvatskih metalskih radnika. Iako u ono vrijeme još postoje zabrane sindikata u Hrvatskoj, pravila Društva svjedoče o njegovom sindikalnom karakteru. Osobito su važne odredbe po kojima je to savez koji okuplja sve kovinske struke i da djeluje na nacionalnoj razini.

ČESTITAMO 124. ROĐENDAN!

OSTALE NOVOSTI