Loading...
Vijesti

SSSH je na inicijativu SMH uputio Vladi RH Inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju u vezi članka 181. Stavak 1. Zakona o mirovinskom osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Dr.sc. Ivo Sanader, predsjednik Vlade RH

Predmet: Inicijativa SSSH za donošenjem Zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju u vezi članka 181. stavak 1. Zakona o mirovinskom osiguranju
– dostavlja se

Poštovani predsjedniče Vlade RH,
Odredbom članka 181. stavak 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (“Narodne novine”, broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 79/07 i 35/08) utvrđeno je pravo osiguranicima, kojima se do 31. prosinca 1998. godine staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, na snižavanje dobne granice propisane za stjecanje prava na starosnu mirovinu ovisno o stupnju povećanja stažai to:
1) po jednu godinu za svakih 6 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 14 mjeseci staža osiguranja,
2) po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 15 mjeseci staža osiguranja,
3) po jednu godinu za svake 4 godine staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 16 mjeseci staža osiguranja,
4) po jednu godinu za svake 3 godine staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 18 mjeseci staža osiguranja.

Iz navedene formulacije članka 181. stavak 1. Zakona o mirovinskom osiguranju vidljivo je da navedenom odredbom nije propisana mogućnost sniženja dobne granice za stjecanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu. Mišljenja smo da bi se i onim osiguranicima koji ostvaruju uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, kao i osiguranicima koji ostvaruju uvjete za starosnu mirovinu moralo omogućiti pravo na snižavanje dobne granice propisane za stjecanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu ovisno o stupnju povećanja staža, na način kako je to predvineno za stjecanje prava na starosnu mirovinu, jer su oni osiguranici koji ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u diskriminirajućem položaju u odnosnu na osiguranike koji ostvaruju pravo na starosnu mirovinu.

Naime, radnici kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem rade u teškim uvjetima koji bitno utječu i narušavaju njihovo zdravlje i psihofizičke sposobnosti. Razumno bi bilo da se Zakon o mirovinskom osiguranju izmijeni na način kojim bi se i osiguranicima koji ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu osiguralo pravo na snižavanje dobne granice propisane za stjecanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu ovisno o stupnju povećanja staža, kao što je to predvineno za starosnu mirovinu.
Slijedom prethodno navedenog, Savez samostalnih sindikata Hrvatske predlaže Vladi Republike Hrvatske da Vlada Republike Hrvatske pokrene inicijativu za donošenjem Zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju kojim bi se dopunio članak 181. stavak 1. Zakona o mirovinskom osiguranju na sljedeći način:

“Članak 181.
(1) Iznimno od odredbe članka 30. i 31. ovoga Zakona, osiguranicima kojima se do 31. prosinca 1998. staž osiguranja računao s povećanim trajanjem, dobna granica propisana za stjecanje starosne mirovine i prijevremene starosne mirovine snižava se ovisno o stupnju povećanja staža i to:

1) po jednu godinu za svakih 6 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 14 mjeseci staža osiguranja,
2) po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 15 mjeseci staža osiguranja,
3) po jednu godinu za svake 4 godine staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 16 mjeseci staža osiguranja,
4) po jednu godinu za svake 3 godine staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 18 mjeseci staža osiguranja.”

Nadamo se da će Vlada Republike Hrvatske uvažiti inicijativu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, i sukladno tome Zakonom o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju omogućiti pravo osiguranicima koji ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu na snižavanje dobne granice propisane za stjecanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu ovisno o stupnju povećanja staža.

S poštovanjem,

Predsjednica SSSH
Ana Knežević

Na znanje:
– Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, ministar
– Ured za socijalno partnerstvo u RH
Mr. Vitomir Begović, predstojnik

 

PDF dokument

OSTALE NOVOSTI