Loading...
Regija – Središnja HrvatskaVijesti

U ELKI Zagreb potpisan je novi Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme

Potpisivanje KU u ELKA ddU Elki d.o.o. u Zagrebu  potpisan je 30.06.2014. novi Kolektivni ugovor. Pregovarački odbori su u dobroj vjeri za novi Kolektivni ugovor pregovarali gotovo dva mjeseca, te usuglasili primarno prava, a po tom i tekst Kolektivnog ugovora koji je danas 30.06.2014. godine i potpisan. Budući da se promijenio način određivanja plaća, jer se sa bod sustava prešlo na satnicu i jedan oblik platnih razreda i koeficijenata, primjenu istog potrebno će biti pratiti kako bi se na vrijeme otklonile eventualne tehničke prepreke u primjeni novog sustava obračuna plaća radnika, a na što su spremne obje pregovaračke strane. Materijalna prava ugovorena su u najvišim neoporezivim iznosima, jer do sada su ta prava bila samo djelomično ugovorena na toj razini. Iako je Kolektivni ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme svaka stranka Kolektivnog ugovora može po ugovorenom postupku pokrenuti inicijativu za njegove izmjene ili dopune.  Kolektivni ugovor potpisali su ispred poslodavca predsjednik Uprave Vatroslav Sablić, a na strani SMH-IS glavna sindikalna povjerenica Ljubica Horvat i regionalni povjerenik Zagrebačke regije Siniša Kosić. Potpisivanju ovog Kolektivnog ugovora bili su prisutni pregovarački odbori obiju strana potpisnica i predsjednik SMH-IS Vedran Dragičević.

Sa Potpisivanja KU u ELKA dd

OSTALE NOVOSTI