Loading...
Vijesti

U organizaciji IMF-a održan je dana 21.10. do 22.10.2009. godine u Beogradu pod-regionalni sastanak za jugoistočnu Europu

Sastanku su bili nazočni sudionici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine,      Makedonije, Srbije, Crne gore, Rumunjske, Bugarske i Slovenije.
U ime SMH na sastanku je  bio  nazočan Mladen Novosel, v.d. dopredsjednik SMH.

Voditelji seminara bili su Fernardo Lopez, pomoćnik generalnog sekretara IMF-a, i Mare Ančeva, članica izvršnog odbora IMF-a.

Teme sastanka bile su:

  1. Evaluacija globalne akcije protiv nesigurnog rada (rada na određeno vrijeme), uz izvješće svake od zemalja o poduzetim akcijama.
  2. Utjecaj ekonomske i financijske krize u regiji – ključne karakteristike, izazovi i mogućnosti sindikata.
  3. Akcioni program IMF-a za 2009. – 2013. godine, rasprava te prijedlozi učesnika o implementaciji akcionog programa u regiji.

Vezano uz globalnu akciju protiv nesigurnog rada, od strane Fernarda Lopeza pomoćnika generalnog sekretara IMF-a, podneseno je izviješće o većim prosvjednim skupovima koji su se u pojedinim zemljama organizirali, a na kojima su prvenstveno učestvovali radnici koji su zaposleni na određeno vrijeme.
Predstavnici zemalja sudionika sastanka  iznijeli su aktivnosti koje su pojedini sindikati provodili u tjednu globalne akcije protiv nesigurnog rada (3.-10. listopad 2009.).
Posebno je stavljen naglasak da se u svakoj zemlji mora djelovati prema zakonodavnoj vlasti, da se prava radnika zaposlenih na određeno vrijeme izjednače sa pravima stalno zaposlenih radnika, a što se u Hrvatskoj konstanto čini u proteklih nekoliko godina.

Vezano uz utjecaj ekonomske i financijske krize u na zemlje u regiji, vrlo kvalitetnu analizu iznio je prof. Krastyo Petkov, vanjski ekspert iz Bugarske.
Konstatirano je da je kriza podjednako zahvatila sve zemlje u regiji te da će se njezin utjecaj osjetiti još narednih nekoliko godina, sa tek postepenim smanjivanjem.

U odnosu na akcioni program IMF-a za 2009.-2013. godine, potvrđena su pet ključnih područja djelovanja sindikata u regiji i to:

  1. Razvijati jake nacionalne sindikate
  2. Jačanje kolektivnog pregovaranja
  3. Konstanto štititi prava radnika, a posebno na zdravo i sigurno radno mjesto i uvjete rada.
  4. Razvijati suradnju i zajedničko djelovanje sindikata u multinacionalnim kompanijama.
  5. Borba za zapošljavanje novih radnika.

                                                                            Mladen Novosel, v.d. dopredsjednik

OSTALE NOVOSTI