Loading...
Regija - Jadranska HrvatskaVijesti

Potpisana su dva kolektivna ugovora kod istog vlasnika i to za TEKOL TERI d.o.o. Rijeka i TEKOL Trogir

SAM_2980U Rijeci su 17.06.2016. godine sklopljena i potpisana dva kolektivna ugovora kod istog vlasnika, a nakon tromjesečnih pregovora.  Treba naglasiti da se vlasnika nije trebalo dugo nagovarati na sklapanje kolektivnih ugovora, budući je uspješan gospodarstvenik kako u Hrvatskoj tako i u Europi. I još samo jedan jako važan detalj, a to je da se pregovaralo i usuglašavali se stavovi između pregovaračkih strana elektronskom poštom, što se pokazalo posebno efikasnim. SAM_2984 Prava za radnike i poslodavca u potpunosti su jednaka u obje tvrtke, ali kako su to ipak dvije pravne osobe valjalo je tako i sklopiti kolektivne ugovore. Sadržajem kolektivnih ugovora napravljen je značajan iskorak u ugovaranju prava radnika. Na početku treba naglasiti da su to u ovim tvrtkama prvi kolektivni ugovori, a dosadašnja prava radnika regulirana su bila i za članove sindikata pravilnicima o radu. Ovi kolektivni ugovori primjenjuju se na članove SMH-IS uz napomenu da radnici nisu organizirani u nekom drugom sindikatu. Ugovoreno je ograničenje zapošljavanja radnika sa ugovorima o radu na određeno vrijeme i to na razinu od najviše 20% od ukupnog broja radnika zaposlenih kod poslodavca na razini poslovne godine. Ako pak poslodavac zapošljava radnika na određeno vrijeme preko agencije za povremeno zapošljavanje može zaposliti najviše 4% od ukupnog broja zaposlenih radnika preko svih agencija za povremeno zapošljavanje.

Osnovica za obračun i isplatu plaća je minimalna plaća, a koeficijenti su ugovoreni na način da se grupe i rasponi zapravo ne preklapaju. Broj dana godišnjeg odmora je ograničen na 27 međutim, subote se ne računaju u godišnji odmor. Ugovorene su naknade plaća za vrijeme kad radnik ne radi iz opravdanih razloga u visini prosjeka plaće zadnja tri mjeseca. Materijalna prava je poslodavac isplaćivao u najvišem neoporezivom iznosu, no u slučaju nemogućnosti sindikat i poslodavac se međusobno dogovaraju odnosno pregovaraju o visini mogućeg takvog iznosa. Ne treba ni spominjati da su ovim kolektivnim ugovorima zapravo ispunjeni standardi prava koje SMH-IS nastoji uvijek ugovoriti za članove. Pregovarački odbor sa strane SMH-IS vodio je Damir Bačinović, regionalni povjerenik primorsko-goranske regije, a u pregovaračkom odboru su bili uz glavne sindikalne povjerenike i Nada Barišić, teritorijalna povjerenica i pravna savjetnica SSSH, te Vesna Mlinarić, pomoćnica predsjednika za tarifnu autonomiju. U pregovaračkom odboru poslodavca bili su: Mato Markanović, vlasnik tvrtki, Pero Markanović, direktor tvrtki i Igor Lukež, voditelj odjela ljudskih potencijala.

Prije samog čina potpisivanja kolektivnih ugovora održana je sjednica dvaju povjereništava na kojima je vlasnik iznio poslovne planove za ovu godinu i u budućnosti (slika dolje).

Ovim sklopljenim kolektivnim ugovorima članovi su dobili viša ugovorena prava koja se bez SMH-IS ne mogu mijenjati, sindikalni povjerenici dobili alat i za povećanje članstva, a tvrtka je dobila parametre za planiranje troškova rada.

Kolektivni ugovor za radnike i poslodavca u TEKOL TERI potpisao je glavni sindikalni povjerenik Zoran Pavković, a za TEKOL TROGIR glavni sindikalni povjerenik Petar Saratlija uz supotpis Damira Bačinovića regionalnog povjerenika.

Predsjednik SMH-IS Vedran Dragičević čestitao je svim pregovaračima, te posebno naglasio važnost pregovora u dobroj vjeri i suštinskog socijalnog dijaloga. U takvim uvjetima rezultat nikad neće izostati, a ostvariti će se i svrha postojanja sindikata a što je sklopljeni kolektivni ugovor.   

SAM_2970

OSTALE NOVOSTI