Loading...
Vijesti

U Sarajevu je 30.05. i 31.05.2011. godine održana II. Regionalna konferencija sekcija žena metalskih sindikata Jugoistočne Europe i VII. Regionalna konferencija sindikata metalaca Jugoistočne Europe.

Na konferencijama je sudjelovalo jedanaest sindikata metalaca Jugoistočne Europe. Sindikati koji su bili u projektu sudjelovali su sa 15-tak predstavnika, dok je SKEI-Slovenija, Sindikat metalaca Crne Gore i SMH-IS sudjelovali sa po dva predstavnika budući su imali status gosta u projektu. Održavanje ovih konferencija poduprli su Zaklada „Friedrich Ebert“ i Fundacio apau î $olidaritat iz Španjolske/Katalonija. Domaćin i organizator je bio Sindikat metalaca Bosne I Hercegovine. Na početku dvodnevnog rada je sudionike konferencija pozdravio osim predsjednika Sindikata metalaca BiH Muhameda Hadžića i  Ismet Bajramović, predsjednik Saveza sindikata Bosne i Hercegovine, te premjer i ministar gospodarstva.
Iz SMH-IS sudjelovale su Đurđa Mihalčik, predsjednica Sekcije žena SMH-IS i Vesna Mlinarić, pomoćnica predsjednika SMH-IS.
Osnovna tema II. Regionalne konferencije sekcija žena je bila „Zakonska regulativa mobbing-a“.  Druga važna tema bila je“Razmjena iskustava i razvoj zajedničkih politika za privlačenje više žena – aktivistica u sindikat“. Sudionice II. Regionalne konferencije  zajednički i kritički su analizirale ostvarivanje zaključaka sa prošle I. Regionalne konferencije žena JIE.  Nakon uvodnih riječi i obimne rasprave usvojeni su Zaključci i Rezolucija.
VII. Regionalna konferencija sindikata metalaca Jugoistočne Europe raspravljala je o temama:  „Slobodan protok ljudi i stvaranje jedinstvenog tržišta rada u regiji (radnici-migranti, zapošljavanje preko agencija u trećim zemljama i ostvarivanje radnih prava)“ i „Položaj mladih i izgledi za njihovo zapošljavanje“. Nakon uvodnih izlaganja i obimne rasprave usvojeni su Zaključci.

 ZAKLJUČCI/CONCLUSIONS:

ZAKLJUČCI II. Regionalne konferencije sekcija žena metalskih sindikata JIE
CONCLUSIONS Of the II Regional Conference of Metalworkers’ Women Sections

ZAKLJUČCI sa VII. Regionalne konferencije sindikata metalaca JIE

REZOLUCIJA II Konferencije sekcija Žena metalskih sindikata iz JIE
RESOLUTION of the II Conference of Women’s sections at metalworkers’ unions in SEE

 
 

OSTALE NOVOSTI