Loading...
Vijesti

U Sofiji je 19.-20. rujna 2016. godine održana radionica iz projekta kojega je nositelj SMH-IS, a partneri su niže navedeni po zemljama

sofia-know-23Svi sindikati žele zaštititi prava radnika na radnom mjestu iako su propisi različiti po zemljama iz kojih su partneri u projektu; Da bi imali informaciju o različitosti prava radnika i mogućnosti njihove zaštite moraju se o njima upoznati sudjelujući u projektima iz sredstava Europske unije

 U Sofiji je 19.-20. rujna 2016. godine održana radionica iz projekta kojega je nositelj SMH-IS, a partneri su niže navedeni po zemljama. Projekt se financira iz sredstava Europske unije, a nosi naziv:  „Upoznajte svoja prava, budite na dobrom putu prema stvaranju svoje budućnosti! Utjecaj na procese donošenja odluka u metalskoj industriji na način da se upoznaju i primjenjuju nacionalni zakonski propisi i regulative EU, te instrumenti i politike”

Partneri u projektu su:sofia-know-38

Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH  (BSW) – Njemačka

Samostalni Sindikat Metalaca Srbije  (SSMS)– Srbija

Syndical Federation of Machinebuilders and Metalworkers (SFMM Podkrepa) – Bugarska

Confederazione Generale Italiana del Lavoro Lombardia (CGIL Lombardia) – Italija

Sindikat Elektrostrojarske Industrije (Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego)  ZZPE – Poljska.

Glavni cilj projekta je razmjena iskustava i proširenje znanja i sposobnosti u svezi rada radničkih vijeća, evropskih radničkih vijeća i sindikata dakle predstavnika radnika metalskog sektora iz šest izabranih država (pet država članica EU – Njemačka, Italija, Poljska, Bugarska, Hrvatska i jedna država kandidat – Srbija).

sofia-know-21Sudionici projekta  proširuju svoja znanja o europskim i nacionalnim propisima vezanim za sudjelovanje radnika u procesu donošenja odluka u tvrtkama, dakle kod poslodavaca, na nacionalnoj i međunarodnoj razini (smjernica 2009/38/EZ, 2001/86/EZ, 2003/72/EZ, 2002/14 /EZ) što će omogućiti aktivniju ulogu i veći utjecaj na proces donošenja odluka u njihovim tvrtkama, a radi zaštite prava radnika kod poslodavca.

Jačanje obrazovanjem predstavnika radnika će povećati njihov pristup informacijama i tako će omogućiti neposredan utjecaj na aktivnosti koje  poslodavac poduzima u konkretnoj tvrtki. To ima značenje posebno u kontekstu ekonomske krize i restrukturiranju tvrtki na nacionalnoj i europskoj razini kojoj je bila sudionik europska metalska industrija u nekoliko posljednjih godina.

sofia-know-52Dobro informirani radnici s odgovarajućim vještinama i znanjem mogu sudjelovati u nalaženju učinkovitih rješenja, kada njihova tvrtka ima gospodarske probleme ali i u svakodnevnim aktivnostima vezanim za zaštitu radnika na radnom mjestu.

U ožujku ove godine održan je sastanak stručnog tima koji je bio sastavljen od po jednog stručnjaka iz svake zemlje partnera. Stručni tim se suglasio da se provede istraživanje temeljem anketnog upitnika koji je povezan s propisima zemlje partnera u projektu. To je i učinjeno, a rezultati istraživanja prikazani su i komentirani na održanoj konferenciji u Beogradu.

Globalni zaključci ove radionice, a koji su kroz prezentacije i raspravu dobili potvrdu su:

Svi predstavnici u projektu žele što bolje zaštititi prava radnika na radnom mjestu, a i što čine svakodnevno ovisno o propisima države i razvoju primarno bipartitnog socijalnog dijaloga.  Da bi to postigli potreban je stvarni socijalni dijalog posebno na bipartitnoj razini ali prije svega precizni propisi kojima je socijalni dijalog određen kao  obveza, a ne izbor, ali i prava radnika koja su precizno definirana temeljnim zakonima i propisima, a čiju primjenu nadziru radnička vijeća ili sindikalne organizacije država partnera u projektu. Također je opet naglašena potreba za radnim sudovima koji moraju u slučaju pokrenutih sudskih sporova brže reagirati i skratiti rokove trajanja sudskog spora  u zaštiti prava radnika.

Posebno je naglašena potreba ujednačavanja prava za multinacionalne kompanije. U tom okruženju potrebno je usvojiti i kriterije za određivanje plaća u zemljama u kojima djeluje poslovni subjekt multinacionalne kompanije. U tome su najdalje otišli talijanski sindikati CGL-a. To je zapravo i temeljna  poruka sa ove radionice.

U radionici se posebno raspravljalo o temama za buduće projekte kao na primjer informiranje o pravima radnika u različitim zemljama; mogućnosti prekvalifikacije radnika u funkciji provođenja i doprinosa Lisabonskoj strategiji s posebnim naglaskom na  EUROPA 2020., neovisna energetska strategija pojedine zemlje; ravnopravnosti spolova, niveliranju radnih i obiteljskih obveza radnika itd.

Na ovoj radionici su iz SMH-IS sudjelovali: Mario Vidiček, predsjednik radničkog vijeća i član europskog radničkog vijeće OMCO Hum na Sutli, Tomislav Car, predsjednik radničkog vijeća i član europskog radničkog vijeća ALSTOM HRVATSKA –GE Karlovac, Viktor Brajko predsjednik radničkog vijeća i član europskog radničkog vijeća Bilfinger Đuro Đaković Montaža, Slavonski Brod. Zoran Knez, član radničkog vijeća i član europskog radničkog vijeća SIEMENS odnosno Končar – Energetski transformatori, Antun Delić, član radničkog vijeća, te  Vesna Mlinarić koja je vodila dvodnevnim radom radionice i  Mirjana Galić pomoćnica koordinatora projekta.

Prema aktivnostima propisanim u projektu slijedeća je završna konferencija koja će biti održana u Zagrebu u studenom ove godine  i sa kojom će ovaj projekt biti završen.

OSTALE NOVOSTI