Loading...
Regija - Jadranska HrvatskaVijesti

U trgovačkom društvu Parkovi i nasadi doo potpisan je redefinirani Kolektivni ugovor

Split,02.listopad 2017. godine. Danas je u prostorijama poslodavca potpisan redefinirani Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Parkovima i nasadima doo. Kolektivni ugovor potpisao je sa strane poslodavca direktor Zoran Barac, a sa strane SMH-IS Srđan Fabijanić, glavni sindikalni povjerenik i Joško Franić, regionalni povjerenik.

Kako kod poslodavca djeluju dva sindikata Kolektivni ugovor potpisao je i Hrvoje Bajić za Nezavisni sindikat Parkova i nasada.

Kolektivni ugovor potpisan je prošle 2016. godine s rokom primjene od godinu dana. Strane u pregovorima su nepunu godinu dana pratile primjenu istog, te su se suglasile o redefiniranju pojedinih članaka tog Kolektivnog ugovora prije isteka godine dana na koji je bio sklopljen. Ovaj Kolektivni ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme što je njegova posebna vrijednost.

OSTALE NOVOSTI