SJEDIŠTE SINDIKATA METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT

Trg Kralja Petra Krešimira IV br. 2/4
10 000 Zagreb

telefon :
+385 1 46 55 018
+385 1 46 55 714
+385 1 46 55 111/130

fax :
+385 1 46 55 023

e-mail :
smh@smh.t-com.hr

Odgovorna osoba: Siniša Kosić, predsjednik

OIB: 97064188151

Matični broj: 03271439

Registarski broj iz registra udruga: US 31

Datum upisa u registar udruga: 11.04.1996

 

Kontakt osobe:

  • Vesna Mlinarić,pomoćnica predsjednika za ekonomske poslove i tarifnu politiku
  • Davor Šmuljić,pomoćnik predsjednika za organizacijske i pravne poslove
  • Vjeran Mlinarić, stručni suradnik-analitičar
  • Anđelka Jakopčević, tajnica predsjednika
  • Mirjana Galić, referent za administrativno-tehničke poslove