Loading...
Odbor zaštite na raduRegija - Jadranska HrvatskaRegija - Panonska HrvatskaRegija – Središnja HrvatskaVijesti

Održan seminar ZNR-a i Radnička vijeća

SMH-IS nastavlja sa održavanjem edukacijskog programa za povjerenika, pa je sukladno tome dana 08./09. 07.2021. godine u St. Toplicama, prigodno nakon izbora za radnička vijeća i povjerenike radnika za zaštitu na radu, održan  osnovni seminar za Povjerenike za ZNR- u i članove Radničkih vijeća s naglaskom na novoizabrane povjerenike.

Seminar su vodili pravna savjetnica SMH-IS Tina Šustić  i predsjednik Odbora za zaštitu na radu SMH-IS Leonid Čimbur, a teme seminara uključivale su:

  • Osposobljavanje povjerenika radnika za ZNR-u;
  • Obveze i prava radnika/povjerenika za ZNR-u;
  • Što nakon provedenih izbora za radnička vijeća – prvi koraci, konstituirajuća sjednica, sporazumi između poslodavca i radničkog vijeća;
  • Obveze i prava poslodavca/ovlaštenika za ZNR-u;
  • Propisana i priznata pravila ZNR-u;
  • Prava i obveze radničkog vijeća.

uz niz primjera iz prakse i dodatnih pitanja koja su postavljali svih 27 sudionika seminara iz četiri regije SMH-IS.“

OSTALE NOVOSTI