Loading...
Vijesti

HFP na web stranicama objavio natječaje za privatizaciju brodogradilišta

Zagreb, 13. veljače 2010. (Hina) – Hrvatski fond za privatizaciju objavio je na svojim internet stranicama natječaje za privatizaciju šest hrvatskih brodogradilišta u većinskom državnom vlasništvu, a rok za podnošenje ponuda je 19. travnja ove godine do 14 sati.
Javne pozive za prikupljanje ponuda za kupnju dionica brodogradilišta HFP će početkom idućeg tjedna objaviti i u Vjesniku te početkom ili tijekom tjedna, ovisno o rezervaciji prostora, u Financial Timesu, The Economistu, Lloyd’s Listu i TradeWindsu.
To je drugi natječaj za privatizaciju hrvatskih brodogradilišta, nakon onoga iz kolovoza prošle godine, na koji su do roka, kraja rujna, pristigle samo dvije ponude, koje Vlada nije prihvatila, jer nisu zadovoljavale obvezne uvjete natječaja.
U drugom krugu privatizacije hrvatskih brodogradilišta država po posebnim uvjetima, za jednu kunu, prodaje većinske udjele u četiri brodogradilišta – 83,32 posto dionica u riječkom 3. maju, 95,24 posto dionica u Brodotrogiru, 99,54 posto dionica u Brodogradilištu Kraljevica i 99,78 posto dionica u Brodograđevnoj industriji Split.
Po nominalnoj cijeni prodaju se udjeli u dva brodogradilišta – jedan poslovni udjel koji čini sto posto temeljnog kapitala Brodosplit-Brodogradilišta specijalnih objekata po početnoj cijeni 18,16 milijuna kuna, te većinski udjel, od 59,25 posto pulskog Uljanika za kojega je početna cijena 397,49 milijuna kuna.
Natječaji predviđaju nekoliko obveznih uvjeta, pa tako potencijalne kupce obvezuju da izrade i dostave program restrukturiranja u trajanju od najviše pet godina.
Taj program mora sadržavati strukturne i financijske mjere nužno potrebne za uspostavu dugoročne tržišne održivosti (rentabilnosti) brodogradilišta, a koje uključuju reorganizaciju i racionalizaciju djelatnosti te potrebna ulaganja za uspostavu rentabilnosti.
Restrukturiranje, kako se navodi, mora uključiti i odgovarajuće kompenzacijske mjere, kroz smanjivanje kapaciteta brodogradilišta te vlastiti doprinos ponuditelja koji mora biti najmanje 40 posto troškova restrukturiranja.
Potencijalni kupci hrvatskih brodogradilišta morat će priložiti i plan podmirenja obveza brodogradilišta prema bankama koje su osigurane državnim jamstvima te preuzeti obvezu povećanja temeljnog kapitala u novcu iz vlastitih sredstava.
Obvezni je uvjet i usklađivanje proizvodnih kapaciteta s onima koje proizlaze iz obveze smanjivanja ukupnih kapaciteta hrvatskih brodogradilišta obuhvaćenih privatizacijom u sklopu kompenzacijskih mjera dogovorenih s Europskom komisijom.
Detaljan izračun smanjenja kapaciteta za svako pojedino brodogradilište izradit će Ministarstvo gospodarstva nakon odabira najpovoljnijih ponuda.
Ponuditelji će morati ponuditi i iznos koncesijske naknade za korištenje pomorskog dobra, preuzeti obvezu zadržavanja na snazi kolektivnih ugovora, izraditi procjenu potrebnog broja i strukture zaposlenih po završetku restrukturiranja, kao i plan zbrinjavanje viška zaposlenih, izjasniti se o načinu na koji će brodogradilišta osigurati izvršenje gradnje brodova iz postojeće knjige narudžbi, te ponuditi prihvatljive instrumente osiguranja za izvršenje preuzetih obveza.
Uz te obvezne uvjete, ponuditelji će moći ponuditi i sklapanje sporazuma sa socijalnim partnerima, kao i da u roku šest mjeseci od dana provedbe prve dokapitalizacije, 25 posto dionica (nakon povećanja temeljnog kapitala) ponude na prodaju radnicima pod posebnim uvjetima (inicijalni popust od pet posto i dodatni popust jedan posto za svaku godinu staža).
Ta je mogućnost predviđena u natječajima za pet brodogradilišta. Specifičan je pulski Uljanik, uspješno brodogradilište koje će u privatizaciju po nešto drugačijim uvjetima i za koje je Vlada već u svojoj odluci o raspisivanju natječaja precizirala da će donijeti posebnu odluku o prodaji 25 posto dionica radnicima pod posebnim uvjetima.
Potencijalni kupci ponude za kupnju većinskih paketa dionica u hrvatskim brodogradilištima mogu dostaviti do 19. travnja, a kupnjom ponudbene dokumentacije mogu zatražiti ovlaštenje HFP-a za provedbu due dilligence, odnosno dubinskog snimanja brodogradilišta.

Uvjete natječaja ovaj je tjedna utvrdila hrvatska Vlada koja je tada ujedno dala i suglasnost na tekstove sporazuma o uređenju imovinsko-pravnih pitanja između države i šest brodogradilišta.

OSTALE NOVOSTI