Loading...
Vijesti

Izvještaj sa seminara za FES

Izvještaj sa seminara održanog od 28.-29.06.2007. godine u Istarskim Toplicama za VII. Slavonsko-baranjsku regiju za sindikalne povjerenike i članove radničkih vijeća:

Tema seminara: «Kolektivno pregovaranje i uloga sindikata i RV kod poslodavca»

U organizaciji SMH i uz potporu Zaklade «Fridrich Ebert» u Istarskim Toplicama održan je seminar za sindikalne povjerenike i članove radničkih vijeća VII. regije Sindikata metalaca Hrvatske. Tema seminara je bila:«Kolektivno pregovaranje i uloga sindikata i RV kod poslodavca» koja je obuhvaćala pod teme:
Značaj kolektivnog ugovora sklopljenog kod poslodavca, postupak početka kolektivnog pregovaranja, formiranje pregovaračkog odbora sindikata, rokovi, sadržaj prijedloga kolektivnog ugovora od strane sindikata, te kako pregovarati u pregovaračkom odboru.
Druga važna tema odnosila se na « Korištenje podataka iz završnih računa, te korištenje drugih dobivenih podataka od poslodavca u postupku suodlučivanja u pregovorima za kolektivni ugovor (prosječna plaća, najniža plaća, uplata doprinosa, račun gubitka i dobitka i dr.)». Treća tema bila je: «Radno vrijeme, premještaji i otkazi ugovora o radu» a koja je posebno obrađivala ulogu radničkog vijeća i sindikata u području prekovremenog rada, preraspodjele radnog vremena, premještanja radnika na druge poslove izvan ugovorenih ugovorom o radu, ugovore o radu na određeno vrijeme, te otkaz ugovora o radu.
Četvrta tema bila je «Skupovi radnika –uloga radničkog vijeća i sindikata».
Organizator je bila VII. regija odnosno regionalni povjerenik Antun Štivić, a predavači su bili Davor Šmuljić i Vesna Mlinarić. Seminaru je bilo nazočno 31 sudionik, a 5 sudionika nikada nije bilo na seminaru. Seminaru su bili prisutni i troje kolega iz Sindikata EKN-a i to iz sindikalnih podružnica iz Slavonskog Broda i Pule. Posebno veseli činjenica da su sudionici aktivno, pitanjima i komentarima, sudjelovali u radu seminara, te su time dodatno motivirali predavače. Međutim, i u vrijeme stanki i slobodnog vremena uvijek se temeljem konkretnih primjera razgovaralo o temama seminara, o zaštiti prava radnika iz rada i temeljem rada, ali i o drugim temama koje će biti organizirane sustavom seminara kojeg je usvojio Izvršni odbor GOS-a.
Na kraju seminara sudionici su bili zadovoljni sustavom obrazovanja i zahvalni FES-u koji je sudjelovao u pokriću dijela troškova izvođenja ovog seminara.

 
 

OSTALE NOVOSTI