Loading...
Vijesti

Seminar za članove u glavnih odbora i predstavnika sekcija Samostalnog sindikata metalaca Srbije, te Granskog sindikata kemije, metala, energetike i rudarstva Nezavisnost i Sindikata metalaca Nezavisnost

U Opatiji su od 14.-15.02.2012. i od 16.-17.02.2012.godine u organizaciji ICM-a,IMF-a i  IUF-a – Ureda u Zagrebu i uz potporu Zaklade „Friedrich Ebert“ održani seminari/radionice za članove u pravilu glavnih odbora i predstavnika sekcija žena i mladih Samostalnog sindikata metalaca Srbije, te Granskog sindikata kemije, metala, energetike i rudarstva Nezavisnost i Sindikata metalaca Nezavisnost. Teme su bile vezane uz potrebu utemeljenja radničkih vijeća kod  poslodavca, postupak izbora, organizaciju rada i djelovanja radničkih vijeća, uz obveze sindikata prema radničkim vijećima , te koje su prednosti i eventualni nedostaci u slučaju kad djeluje i sindikat i radničko viječe kod poslodavca. Ukupno je na oba seminara sudjelovalo nešto manje od 60 sudionika. Naime, važeći Zakon o radu u Srbiji ne sadrži odredbe o utemeljenju radničkih vijeća, a niti je tim Zakonom  propisan postupak. No, približavanjem Srbije EU i dolaskom multinacionalnih kompanija očekuje se da  će sindikati biti u poziciji postupati već sutra temeljem sličnih propisa koji su već 18 godina u primjeni u Hrvatskoj. S obzirom na tu okolnost, a polazeći od zaključaka sa Konferencije održane u Skopju u prosincu 2011. godine održani su navedeni seminari/radionice.   Predavači na seminarima/radionicama bili su Mato Lalić i Vesna Mlinarić u oba seminara/radionicama, a na seminaru održanom od 16.-17.02.2012. godine sudjelovao je i Danijel Špičak, tajnik Sindikata EKN-a. Sudionike ovog seminara pozdravio je Ivan Tomac, predsjednik Sindikata EKN-a.

Sudionici prvog seminara posjetili su Brodogradilište 3.Maj u Rijeci gdje su im  domaćini bili članovi radničkog vijeća izabrani s liste SMH-IS, a o 3.Maju, e radu radničkog vijeća i sindikata govorio je Juraj Šoljić, glavni sindikalni povjerenik.

Druga grupa sudionika biti će gosti radničkog vijeća Saponije Osijek.

 

 

 

OSTALE NOVOSTI