Loading...
Regija - Jadranska Hrvatska

Štrajk glađu – 3. dan

Radnicima i članovima sindikata u „Željezari Split“ koji su treći dan u štrajku glađu pisma potpore za rješavanje nagomilanih problema uputile su do sada slijedeće sindikalne podružnice SMH i sindikati na nacionalnoj razini:

SMH-Brodosplit,SMH-Montmontaža Greben, Vela Luka,MIV-d.d., Varaždin, SMH-Zagorsko-Varaždinsko-Međimurska regija, SMH-BI-3. MAJ, SMH-Brodotrogir,SMH-Končar-EU-Split, SMH-TLM-TPP,SMH-TLM-TVP,SMH DIV d.o.o.-Knin, Parkovi i nasadi-Split, SPH-Sindikat policije Hrvatske,Elka kabeli-pogon «Metalna užarija»-Zadar, SSSH-ured Zadar, SMH-SAS Strojogradnja d.o.o, SMH-Slavonsko Baranjska regija,SMH-Bjelovarsko-Koprivničko-Virovitička regija, SMH-«Đ.Đ.» Proizvodnja opreme d.o.o,Koordinacija SMH-Končar,EKN-sindikalna podružnica Vetropak Straža,EKN-AD Plastik – Solin, Samostalni sindikat Energetike,kemije i nemetala Hrvatske i Sindikat turizma i usluga Hrvatske.

Sindikat metalaca Hrvatske zahvaljuje svima koji su pismo potpore poslali našim kolegama.

OSTALE NOVOSTI