Loading...
Regija - Jadranska HrvatskaVijesti

U ALMOS doo Kutina je 30. travnja 2007. godine sklopljen prvi kolektivni ugovor kojim su ugovorena prava i obveze ugovornih strana

Nakon više od šest mjeseci pregovaranja SMH sindikalna podružnica Almos doo s poslodavcem je 30.04.2007. godine sklopila Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca Kolektivni ugovor sklopljen je na određeno vrijeme od jedne godine, a počeo se primjenjivati od 01. svibnja 2007. godine. Ugovorne strane su ga obvezne primjenjivati do njegovoga otkaza, odnosno sklapanja izmjena i dopuna ili novog Kolektivnog ugovora. Sukladno Statutu SMH, za kolektivni ugovor pregovarao je ovlašteni pregovarački odbor, a Kolektivni ugovor su potpisali glavni sindikalni povjerenik Marinko Burić, regionalni povjerenik za III. Regiju Dragutin Vuljanić na strani SMH, te direktor Almos doo Hrvoje Zorić. Ovaj Kolektivni ugovor je prvi sklopljen za radnike i poslodavca u ovoj tvrtki. Do sklapanja Kolektivnog ugovora prava radnika iz rada i temeljem rada bila su regulirana pravilnikom o radu kao jednostranim aktom poslodavca, pa se do sklapanja ovog Kolektivnog ugovora primjenjivao tzv. bod sustav određivanja plaća, a što nije sukladno suštinskom ugovornom odnosu između radnika i poslodavca, budući je direktor prije isplate plaće za protekli mjesec  određivao vrijednost boda. Sklopljenim Kolektivnim ugovorom ugovorena su viša prava od Zakonom o radu određenih u području prava na veći broj dana godišnjeg odmora, regulirano je područje zaštite dostojanstva radnika, uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, radno vrijeme, raspored radnog vremena, prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena, te druga važna područja. Najniža plaća za najjednostavnije poslove za koeficijent 1,00, što je ujedno i osnovica za obračun plaća u sustavu tarifnog priloga, ugovorena je na razini najniže osnovice za obračun i uplatu obveznih doprinosa. Osnovna plaća radnog mjesta na kojem radnik radi povećava se za 0,5% za godine radnog staža, te za sate odrađene noću, prekovremeno, za rad nedjeljom i u drugim sličnim slučajevima. Kolektivnim ugovorom ugovorena su i druga novčana prava u pravilu na razini najviših neoporezivih iznosa propisanih poreznim propisima. Sindikalni povjerenik ima pravo odsustvovati s rada uz naknadu plaće 2 sata po članu sindikata, a povjerenik zaštite na radu 6 sati tjedno za obnašanje dužnosti povjerenika zaštite na radu. Kolektivni ugovor također propisuje obvezu sklapanja sporazuma o suodlučivanju radničkog vijeća i poslodavca kojim će se urediti jedinstveno pitanje rada, djelovanja, funkcioniranja i međusobnog odnosa radničkog vijeća i poslodavca.

OSTALE NOVOSTI