Loading...
Regija – Središnja HrvatskaVijesti

U KONČAR-Energetskim transformatorima d.o.o. potpisan je Aneks br. 1. Kolektivnog ugovora

20161004_111213U utorak 04.10.2016. u KONČAR  Energetskim transformatorima d.o.o. potpisan je Aneks br. 1. Kolektivnog ugovora. Obje strane su suglasne da se primjena  Kolektivnog ugovora produžuje do 30.09.2017. s time što se dodaje članak 29.a sukladno aneksu br.1 Kolektivnog ugovora.

“Članak 29.a”

(1) Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu Poslodavca za obavljanje poslova, ako se ukaže takva potreba, pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio Poslodavac. 20161004_111012 20161004_111017

(2) Vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu Poslodavca, smatra se radnim vremenom, neovisno o tome da li ih obavlja u mjestu koje je odredio Poslodavac ili u mjestu koje je odabrao radnik.

(3) Nalog o potrebi pripravnosti za rad daje direktor funkcije ili neposredni rukovoditelj radnika. Pripravnost se u pravilu određuje kao 24-satna, 16-satna, 12-satna, ili 8-satna pripravnost.

(4) Radnicima koji po nalogu Poslodavca iz tehnoloških razloga moraju za vrijeme tjednog odmora, odnosno za vrijeme blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom biti pripravni kod kuće, da bi zbog uklanjanja kvarova ili iz drugih opravdanih razloga došli na rad, pripada naknada za pripravnost.

(5) Visina naknade za pripravnost iznosi 15% radnim danom i 25% za dane tjednog odmora i blagdana, a naknada se obračunava na evidentirane sate pripravnosti.

(6) Rad za vrijeme pripravnosti obračunava se kao prekovremeni rad. Na trajanje prekovremenog rada primjenjuje  se ograničenje sukladno Zakonu o radu. Dodatak za prekovremeni rad i naknada za pripravnost međusobno se isključuju.„

OSTALE NOVOSTI