Loading...
Vijesti

U organizaciji ETUI HESA u Bukureštu je održan od 14. do 17. veljače 2009. godine regionalni forum o razmjeni iskustva i suradnje o temi zaštite na radu

Na forumu su sudjelovali predstavnici sindikalnih središnjica iz Hrvatske, Rumunjske i Bugarske.
Hrvatsku su predstavljali članovi koordinacije ZNR SSSH i to: Boris Jureša – predsjednik koordinacije, Mladen Novosel – SMH, Ljubomir Pintarić – SGH, Petar Miketić – STH, Mirko Lauš – EKN, Viktor Matković – Sindikat zdravstva socijalne zaštite i MIO Hrvatske, i Anka Silaj – sindikat prometa i veza.

Moderator foruma bio je Viktor Kempa, predstavnik organizacije ETUI – Europski sindikalni institut.

ETUI ima tri osnovna cilja:

 1. Vršenje istraživanja, izradu studija i sagledavanje pitanja u Europi koja su od strateškog značaja za oblast rada uz istovremeno povezivanje akademskih krugova i istraživačke zajednice sa pokretom rada;
 1. Aktivnosti na unaprjeđenju obrazovanja i obuke, te programa i razmjena koji jačaju identitet europskih sindikata.
 1. Pružanje tehničke podrške u oblasti zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu u cilju promoviranja visokog nivoa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Europi.

 

Teme koje su obrađivane na forumu bile su:

 1. STRATEGIJA I PRIORITETI
  1. putovi kojima sindikati utječu na javnu politiku ZNR
  2. prioriteti ZNR
  3. socijalni dijalog na nivou poduzeća, grane, nacionalne razine
  4. postignuća
  5. prepreke
 1. ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA
  1. uključenost sindikata u ZNR na svim nivoima
  2. radnički predstavnici, sustav, organizacija, statistika
  3. umreženost sindikata po pitanju ZNR
 1. AKTIVNOSTI I SURADNJA S DRUGIM AKTERIMA
  1. standardne aktivnosti na razini poduzeća, grane te nacionalnoj razini,
  2. glavne aktivnosti planirane za razdoblje 2009., 2010. g.,
  3. kampanje i posebne inicijative
  4. kampanja o procjeni opasnosti
  5. suradnja s udrugama poslodavaca, profesionalnim organizacijama i dr.
 1. OBRAZOVANJE
  1. sindikalni sustav obrazovanja na svim razinama
  2. edukatori, obrazovanje edukatora
  3. nastavni materijali i vodići, priručnici, upute
 1. PORUKE SA SASTANKA
  1. strategija i prioriteti
  2. organizacija i koordinacija
  3. aktivnosti i suradnja s drugim akterima
  4. osposobljavanje
  5. glavne teme za suradnju u kojoj će se izmjenjivati informacije

 

Vezano uz navedene teme predstavnici središnjica svake zemlje sudionika foruma iznosili su svoj način djelovanja u području zaštite na radu.
U svojstvu predstavnika SMH Mladen Novosel je iznio  način funkcioniranja u području ZNR preko Odbora zaštite na radu na nivou SMH, te regionalnih pododbora koji djeluju na svim regijama SMH.
U  zakonodavstvu postoji dosta različitosti i to posebno u području djelovanja Državnog inspektorata ZNR, gdje primjerice u Rumunjskoj su ovlašteni Inspektori ZNR da sami izriču novčanu kaznu prema poslodavcima, a poslodavci  mogu putem suda osporavati visinu ili opravdanost kazne.

Zaključeno je od strane svih sudionika da su ovakvi susreti korisni zbog uspoređivanja različitih iskustava, sa ciljem poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radnim mjestima.

OSTALE NOVOSTI