Loading...
Vijesti

Započela istinska sindikalna suradnja Sindikata Slavonije i Baranje i SSSH i SMH-IS

Vupik-a U Vupiku, u Vukovaru 18.01.2013. godine održan je sastanak sindikalnog povjereništva Vupik-b te sindikalne podružnice slavonsko-baranjskog sindikata. Sastanku su prisustvovali  dopredsjednik i regionalni povjerenik SMH-IS Antun Štivić i predsjednik SSSH Mladen Novosel sa suradnicima. Tema sastanka je bila razvoj socijalnog dijaloga i suradnja s  drugim sindikatima koji imaju organizirano članstvo pred početak pregovora za kolektivni ugovor. Tim prvim sastankom su se započele i konkretne aktivnosi koje proizlaze iz prošlogodišnjih potpisanih sporazuma o suradnji s SMH-IS i SSSH. Ovakve aktivnosti su dobar primjer jačaja snage sindikata kao pregovaračke strane, pa je za očekivati da će se  pregovorima ugovoriti prava radnika na zadovoljstvo kako radnika i članova koje sindikati zastupaju tako i poslodavca.

OSTALE NOVOSTI