Loading...
Vijesti

Od 24.-26.10.2007. godine u Budimpešti održana je EMF-ova Konferencije o temi: «EU integracije i izazovi za sindikate za podršku zapošljavanja u metalskoj industriji u Jugo-istočnoj Europi»

Sudionici Konferencije bili su iz svih sindikata metalaca država Jugoistočne Europe i to najmanje po četiri predstavnika. Iz SMH bili su nazočni: Predsjednik SMH Ivo Marjanović, Dragutin Vuljanić- regionalni povjerenik, Vesna Mlinarić-pomoćnica predsjednika i Biljana Zatezalo u ulozi prevoditeljice posebno za sastanak SEEF-a koji je bio organiziran na dan dolaska sudionika Konferencije. O tom sastanku izrađena je posebna promemorija.

Konferencija je radila po slijedećim osnovnim temama:
1. EU proširenje – izazovi i mogućnosti
2. Južno-istočna Europa ; suradnja regija o ključnim politikama
3. Ekonomsko stanje metalske industrije u južno-istočnoj Europi
4. Restrukturiranja u industriji brodogradnje
5. Dimenzija sindikata u procesu proširivanja
6. Proširenje i funkcija sindikata
7. Pripreme za EU proširenje: iskustva novih članica – Izvještaji iz Slovenije i Slovačke, rasprava o temi i iz Bugarske i Rumunjske.
Predsjednik Ivo Marjanović zajedno s Dariusz-om Adamskim ,NSZZ Solidarnosc (Poljska) bio je uvodničar u temu: „Restrukturiranja u industriji brodogradnje «.

Po završetku rasprave o svim temama Peter Scherer – generalni tajnik EMF-a rezimirao je cjelokupnu raspravu i u zaključcima naznačio slijedeće:
1. Obavijestiti će sva nadležna tijela EMF-a o radu Konferencije, o njenim zaključcima i prijedlozima po svakoj od raspravljenih tema, te osmisliti nastavak suradnje EMF-a i sindikata udruženih ovu Europsku federaciju.
2. Do sada su raspravljeni uvjeti privređivanja ukupno na razini zemalja jugoistočne Europe, na razini grana metalne industrije, prezentirani su konkretni primjeri uvjeta privređivanja i grana metalske industrije, konstatirao je i podkrijepio primjerima iz Bosne i Hercegovine da djelovanje u EMF-u čak i organiziranjem konferencija u pojedinoj zemlji može dati rezultate u sindikalnoj borbi za prava radnika. /Primjer: Acelor-Mital u zeničkoj željezari/.
3. Pred svakim sindikatom članicom EMF-a je problem povećanja snage u brojnosti članstva, te njegovim pomlađivanjem mladim članovima. Također je primijetio da u odnosu na strukturu zaposlenih ima nedovoljno žena koje bi se trebale baviti posebnim programima u zaštiti interesa te posebne skupine.
4. U okviru EMF-a postoje mogućnosti za dvije vrste, bolje rečeno linije suradnje. Prva se odnosi na strukture i mogućnosti djelovanja unutar EMF-a, a to su razni odbori (za brodogradnju) i političke komisije ( za kolektivno pregovaranje, za politiku poduzeća, za industrijsku politiku itd.), zatim regije koje se u pravilu sastaju 2 puta godišnje i raspravljaju o određenim temama čije zaključke raspravlja EMF. EMF u pravilu za dogovorenu temu osigurava predavače i plaća prevoditelje, te organizira održavanje takvih konferencija.
Postoji mogućnost sudjelovanja i u komisiji za socijalni dijalog u kojoj aktivno sudjeluju kolege iz Bugarske i Rumunjske, te je također moguće sudjelovanje u pripremanju zemlje kandidatkinje za ulazak u EU. Za sve je moguće osigurati financijsku potporu bilo djelomičnu bilo u potpunosti.
Postoji i mogućnost organiziranja konferencija s Međunarodnom organizacijom rada kad se radi o povredi temeljnih radničkih prava u zemlji.
5. U svezi s predstavljenim i naznačenim mogućnostima očekuje se utvrđivanje prioritete od strane sindikata članica EMF-a i regija koje u okviru EMF-a djeluju.
Sve prezentacije objavljene su na web stranici EMF-a: https://www.emf-fem.org/

OSTALE NOVOSTI