Loading...
Regija - Jadranska Hrvatska

Potpisan Anex Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Alstom Hrvatska d.o.o.

U Karlovcu su 01. travnja 2012. godine potpisane izmjene KU a odnose na: Imena osoba zaduženih za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva radnika; Definiranje uvjeta uvođenja i načina rada radnika u preraspodijeljenom radnom vremenu imajući u vidu odredbu članka 57. Zakona o radu. Ukoliko bi potreba za radom radnika bila veća od 48 sati tjedno, poslodavac će pisanim zahtjevom tražiti od radnika 15 dana ranije očitovanje pristaje li ili ne raditi više od 48 sati tjedno. Plaće radnika raspoređene su u deset grupa, svaka grupa ima donju i gornju granicu a raspon najniže i najviše plaće u sustavu grupa je 2,75. Također je ugovoren način povećavanja plaća a vezan je za rast inflacije, financijsko stanje društva zbog kojeg se dodatno mogu odlukom korporacije povećati plaće. Ugovoren je također dodatak na plaču od 1% godišnje za svaku godinu rada kod poslodavca. Potpisani Anex stupio je na snagu prvog travnja 2012. godine.

OSTALE NOVOSTI