Loading...
Vijesti

Sindikati, SMH i EKN na putu ka ujedinjenju!

Sindikat metalaca Hrvatske (SMH) i Sindikat energetike, kemije i nemetala (EKN) na zajedničkoj sjednici glavnih odbora kao najviših tijela između dva kongresa, dana 19. listopada 2005. godine u Stubičkim Toplicama donijeli su DEKLARACIJU o namjeri osnivanja Konfederacije Sindikata metala i kemije, kao prve faze ka potpunom ujedinjenju!

SINDIKAT METALACA HRVATSKE
METAL WORKERS TRADE UNION OF CROATIA
SINDIKAT ENERGETIKE, KEMIJE I NEMETALA HRVATSKE
TRADE UNION OF POWER INDUSTRY, CHEMISTRY AND NON-METAL INDUSTRYOF CROATIA

Na osnovu članka 22. Statuta SMH – Glavni odbor SMH na svojoj sjednici održanoj dana 19.10.2005. – zastupan po Predsjedniku Ivi Marjanoviću

kao i

Na osnovu članka 14. Statuta EKN – Glavni odbor EKN-a na svojoj sjednici održanoj dana  19.10.2005. – zastupan po Predsjedniku Ivanu Tomcu

usvojili su sljedeću

D E K L A R A C I J U

o namjeri osnivanja Konfederacije Sindikata metala i kemije

I

Sindikat metalaca Hrvatske i Sindikat radnika u djelatnosti energetike, kemije i nemetala Hrvatske, polazeći od sličnih programskih usmjerenja u svome djelovanju koja se izražavaju kroz:

  • Samostalnost djelovanja kao nestranačkih udruga i neovisnost od političkih stranaka, poslodavaca i organa vlasti;
  • Dobrovoljno učlanjenje članstva;
  • Zaštitu i promicanje ekonomskih, gospodarskih, stručnih, socijalnih,  kulturnih i sportsko-rekreativnih interesa svojih članova na osnovama solidarnosti, uzajamnosti i jednokopravnosti;
  • Zalaganje za razvoj socijalne i pravne države, demokratizaciju i razvoj društva, zaštitu ljudskih i sindikalnih prava te promicanja zaštite životne i radne sredine bez obzira na vjersku, nacionalnu, spolnu i političku pripadnost članova;
  • Organiziranje  članstva u djelatnostima metala, energetike, elektro-industrije, kemije, nemetala i ostalim djelatnostima;

ovime izražavaju namjeru osnivanja Konfederacije Sindikata metala i kemije sa ciljem povezivanja postojećih materijalnih, financijskih i kadrovskih snaga, jačanja sindikalne organizacije i učinkovitijeg ostvarivanja interesa članova te  uspješnijeg provođenja gore navedenih programskih usmjerenja.

II

Konfederacija Sindikata metala i kemije djelovala bi kao samostalna Sindikalna udruga (sa vlastitom pravnom osobnošću) što podrazumjeva vlastite akte, organe, financijska sredstva, program rada i sl.

Zadatak Konfederacije Sindikata metala i kemije  je da koordinira međusobno spajanje udruženih sindikata u jedan sindikat kroz  vremenski period od najduže dvije godine. 

III

Sindikat SMH i Sindikat EKN,  na nadležnim tijelima svojih organa, u pravcu realiziranja namjere osnivanja Konfederacije Sindikata metala i kemije  donijet će odluke o datumu i mjestu održavanja  redovitih/izbornih Kongresa (Konvencije) oba sindikata u skladu sa sada važećim aktima oba Sindikata.

Redoviti kongresi (konvencija) održali bi se tijekom 2006.g. u isto vrijeme i u istom mjestu  za oba Sindikata.

Na redovitom kongresu/konvenciji oba Sindikata  donijele bi se sve potrebne odluke vezane uz činjenicu i proces osnivanja Konfederacije Sindikata metala i kemije kao sindikalne udruge više razine (Konfederalnog tipa)  od strane Sindikata SMH i Sindikata EKN-a, kao i pristupilo potrebnim radnjama za njezino osnivanje.

IV

Formirani projektni tim EKN-SMH koordinirat će daljnje aktivnosti i izraditi prijedloge odgovarajućih akata i odluka za raspravu na nadležnim organima oba Sindikata, kao i predložiti hodogram daljnjih aktivnosti do održavanja redovitih Kongresa oba Sindikata i formiranja novoga Sindikata kao udruge više razine za sljedeće sjednice gore navedenih organa.

V

Sindikati SMH i EKN i nadalje ostaju članice SSSH

 

Ivo Marjanović
Predsjednik SMH
Ivan Tomac
Predsjednik EKN-a

 

Članice/Affiliated to:
SSSH     ICEM     EMCEF     IMF     EMF

OSTALE NOVOSTI