Loading...
Vijesti

U Crnoj Gori/Cetinje održana je od 27.- 28.09.2007. godine 5. Konferencija sindikata Jugoistočne Europe

U organizaciji i uz financijsku potporu danskih sindikata 3F, u Cetinju je od 27.-28. rujna 2007. godine održana 5. Konferencije sindikata Jugoistočne Europe. Domaćini Konferencije bili su Savez sindikata Crne Gore i Sindikat metalaca Crne Gore. Do sada je održano zajedno s ovom 5 sličnih konferencija kojima je primarni zadatak bio okupiti predstavnike četiri sindikata iz svake zemlje sudionice i to: sindikati metalaca, poljoprivrede i prehrambene industrije, sindikati graditeljstva i sindikati prometa i veza. Ovoj Konferenciji iz Hrvatske, kao i prošle godine, prisustvovala su dva predstavnika sindikata: Sindikat graditeljstva Hrvatske predstavljao je predsjednik Mirko Štorga, a Sindikat metalaca Hrvatske predstavljala je Vesna Mlinarić-pomoćnica predsjednika. Na Konferenciji je bilo nazočno iz 15 zemalja 58 sudionika.
5.-ta Konferencija radila je po predloženom dnevnom redu prema kojem se prvi dan vrlo kritički govorilo o ostvarivanju zaključaka s prethodne 4. Konferencije. O toj temi govorila je Mare Ančeva – generalna tajnica SIER-a iz Makedonije. Već prvi dan započeo je rad u tri radionice o temama: 1. Mobilizacija sindikalnog članstva – uvodničar je bio Nenad Marković – predstavnik sindikata graditeljstva Crne Gore; 2. Uključenost sindikata u Europske integracije-uvodničar je bio Ismet Bajramović- predsjednik Sindikata metalaca Bosne i Hercegovine; 3. Stvarnost socijalnog dijaloga i radničko suodlučivanje – uvodničar je bio Vlado Miljuš- predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Vojvodine.
Sutradan na plenarnoj sjednici usvojeni su Zaključci sa sve tri radionice. Usvojeni Zaključci su prilično deklarativni, međutim isti i ne mogu biti drugačiji jer odražavaju stvarnu različitost nazočnih sindikata po načinu funkcioniranja i organiziranja.
Drugi da je središnja tema trebala odgovoriti na pitanje «Kako organizirati buduće konferencije» ? Uvodničar je bio Mats Lund – voditelj međunarodnog odjela iz sindikata 3F koji je uvodno konstatirao da su dosadašnje konferencije imale zadaću međusobno povezati sindikate na ovim prostorima. Zadaća je potpuno ostvarena, no sada je došlo vrijeme da granski sindikati rade zajedno predlažući projekte, a 3F će pronaći načina da predloženi projekti budu dijelom ili u potpunosti financijski podržani. Predložio je također otkazivanje web stranice koja je promovirana prije godinu dana u Strugi/Makedonija radi njenog ne korištenja, ali i radi činjenice da većina sindikata nije izvršila svoje obveze tj. nije dostavila potrebne dokumente i materijale. SMH je ovu obvezu u potpunosti izvršio još u vrijeme održavanje 4. Konferencije dostavivši materijale, ali i link za povezivanjem sa web stranicom SMH. Sudionici Konferencije, a predstavnici sindikata po granama su prijedloge raspravili u radionicama, te su nakon toga rezultate radionice prezentirani na plenarnoj sjednici.
Radionica sindikata metalaca usvojila je slijedeće stavove i opredjeljenja:

  1. Konstituirana je radna grupa za pripremu slijedeće 1. Konferencije sindikata metalaca u sastavu: Ismet Bajramović, Vlado Miljuš, Mare Ančeva, Albert Vodovnik i Vesna Mlinarić.
  2. Članovi radne grupe primarno, a i svi drugi zainteresirani predstavnici sindikata metalaca će do 01.studenog 2007. godine predložiti teme za tu 1. Konferenciju
  3. Radna grupa će nakon toga održati sastanak, a domaćin tog sastanka ponuđeno je da će biti Sindikat Distrikta Brčko.
  4. Predloženo je da se 1. Konferencija sindikata metalaca održi u svibnju 2008. godine, a domaćin će biti određen naknadno nakon završetka ukupnog prijedloga projekta.
  5. Predloženo je zadržavanje web stranice: www.balkanunions. org budući da sindikati u pravilu nemaju svoje web stranice. Izuzetak je Slovenija, Hrvatska i možda još po neki sindikat zemlje.

Moram naglasiti da su sindikati graditelja bili vrlo precizni, te odredili i temu i organizaciju, a domaćin njihove konferencije će biti Sindikat graditeljstva Hrvatske.

Iz prethodno navedenog i iz rada dijela 5. Konferencije vidljiva je potreba orijentacije na programima uz napuštanje globalnih tema i zaključaka.

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE – PDF format

 

OSTALE NOVOSTI