Loading...
Regija - Jadranska HrvatskaVijesti

U hotelu Mihovil u Kninu 08-09. studenog 2012. godine održan je seminar za povjerenike radnika za zaštitu na radu za regiju Splitsko-dalmatinsku.

U hotelu Mihovil u Kninu 08-09. studenog 2012. godine održan je seminar za povjerenike radnika za zaštitu na radu za regiju Splitsko-dalmatinsku.

Teme seminara bile su povezane i odnosile su se na ukupno poboljšanje rada i djelovanja povjerenike radnika za zaštitu na radu.

Predavači i moderatori su bili Joško Franić, regionalni povjerenik SMH-IS za dalmatinsku regiju kao organizator i domaćin te, Leonid Čimbur i Davor Šmuljić.

Svi sudionici su bili zainteresirani za teme unatoč činjenici što je program rada bio obiman i sa mnogo tema u okviru kojih su predavači morali ipak odabrati najvažnije. I u takvim uvjetima, sudionicima je dopušteno postavljanje pitanja tijekom samog predavanja kako bi dobili odgovor i kako bi i ostali sudionici mogli iskazati svoja iskustva u okviru obrađivane teme.

Po prvi pu organizirana je posjeta jednom poduzeću. Ovaj puta to je bio TVIK Knin u kojem ja osam polaznika seminara imalo priliku prošetati pogonom i na licu mjesta uvjeriti se i vidjeti na koji se način provodi zaštita u konkretnim situacijama.

U evaluaciji seminara, naglašena je potreba trajnog i brojnijeg obrazovanja povjerenika radnika za zaštitu na radu po uzoru na Europske i svjetske organizacije, a bilo bi dobro osmisliti način razmjene sve literature sa svakog održanog seminara kao i razmjenjivanje iskustava i prakse.

Međutim, sudionici su i izrazili želju da se više pozornosti posveti novinama u području provođenje zaštite na radu kao i razmjeni iskustava na ovakvim seminarima.

OSTALE NOVOSTI

One comment
  1. Filip Pranićevič

    Poučno.Bilo je ljepo družiti se sa starim prijateljima. Tvik je napokom pao.Posebno sam oduševljen odlaskom u kupnju u Konzum……

Comments are closed.