Loading...
Vijesti

U Kninu je od 22.- 23.11.2007. godine održan seminar za VIII. Dalmatinsku regiju za sindikalne povjerenike i članove radničkih vijeća

Tema seminara: «Kolektivno pregovaranje i uloga sindikata i RV kod poslodavca»

U organizaciji SMH u Kninu održan je seminar za sindikalne povjerenike i članove radničkih vijeća VIII. dalmatinske regije Sindikata metalaca Hrvatske: Tema seminara je bila: »Kolektivno pregovaranje i uloga sindikata i RV  kod poslodavca» koja je obuhvaćala slijedeće pod teme:

Značaj kolektivnog ugovora sklopljenog kod poslodavca, postupak početka kolektivnog pregovaranja, formiranje pregovaračkog odbora sindikata, rokovi, sadržaj prijedloga kolektivnog ugovora od strane sindikata, te kako pregovarati u pregovaračkom  odboru.

Druga važna tema odnosila se na « Korištenje podataka iz završnih računa, te korištenje drugih dobivenih podataka od poslodavca u postupku suodlučivanja u pregovorima za kolektivni ugovor (prosječna plaća, najniža plaća, uplata doprinosa, račun gubitka i dobitka i dr.)». Treća tema bila je: «Radno vrijeme, premještaji i otkazi ugovora o radu» a koja je posebno obrađivala ulogu radničkog vijeća i sindikata u području prekovremenog rada, preraspodjele radnog vremena, premještanja radnika na druge poslove izvan ugovorenih ugovorom o radu, ugovore o radu na određeno vrijeme, te otkaz ugovora o radu.
Četvrta tema bila je « Skupovi radnika –uloga radničkog vijeća i sindikata».
Organizator je bila VIII. regija odnosno regionalni povjerenik Vedran Dragičević, a predavači su bili Davor Šmuljić i Vesna Mlinarić. Seminaru je bilo nazočno više od 40 sudionika, a više od polovice sudionika nikada nije bilo na seminaru u organizaciji Sindikata metalaca Hrvatske ili SSSH. Treba naglasiti da su iz gotovo svih prisutnih sindikalnih podružnica osim glavnog povjerenika bili nazočni i članovi sindikalnog povjereništva i radničkog vijeća.  Posebno veseli činjenica da su sudionici aktivno, pitanjima i komentarima, sudjelovali u radu seminara, te su time dodatno motivirali predavače. Međutim, i u vrijeme stanki i slobodnog vremena uvijek  se temeljem konkretnih primjera  razgovaralo o temama seminara, o zaštiti prava radnika iz rada i temeljem rada, o stanju u restrukturiranju pojedinih tvrtki kao što je na primjer brodogradnja i TLM u cjelini.
Radi potpunijeg informiranja potrebno je dodatno naglasiti da je ovaj seminar u Kninu organiziran radi podrške sindikalnom povjereništvu podružnice DIV doo budući je prekinut socijalni dijalog s poslodavcem, pa nisu ni započeti pregovori za predloženi kolektivni ugovor kod tog poslodavca. U stanci seminara regionalni povjerenik Vedran Dragičević i Vesna Mlinarić razgovarali su s od nedavno direktorom DIV-a u Kninu Brankom Veljačićem kojom prigodom je dogovoren nastavak socijalnog dijaloga, a direktor se obvezao da će se u najkraćem roku očitovati o predloženom Kolektivnom ugovoru kako bi po tom započeli i pregovori o istom. Da do takvog dogovora nije došlo sudionici seminara bili su spremni bez poziva održati sastanak ispred tvornice kako bi dali podršku kolegama članovima SMH i sindikalnom povjereništvu koje već više od godinu pokušava započeti pregovore o kolektivnom ugovoru.
U stanci seminara 22.11.2007. godine održana je i konferencija za medije koju je sazvao Vedran Dragičević, a na kojoj su govorili Vedran Dragičević o zahtjevima SMH prema budućem Hrvatskom saboru i Vladi RH, Vesna Mlinarić o prijedlozima SSSH iz Prijedloga Zakona o minimalnoj plaći i o ugovorima o radu na određeno vrijeme koje je potrebno ograničavati Zakonom, Slavko Bilota o restrukturiranju brodogradnje, te Branko Petrić i Ivan Svraka o privatizaciji TLM-a, te Marko Čačić – glavni sindikalni povjerenik DIV-a Knin o socijalnom dijalogu sindikata i poslodavca u toj tvrtki. Konferenciji za medije bili su nazočni svi glavni sindikalni povjerenici i pomoćnik predsjednika za pravne poslove Davor Šmuljić.
Na kraju seminara sudionici su bili zadovoljni sustavom obrazovanja koji je održan u okviru ovog tematskog seminara, no oni sudionici koji su prvi puta sudjelovali na takvom seminaru izrazili su stav da bi isti trebalo organizirati više dana radi obimnosti gradiva.

Vesna Mlinarić
 

OSTALE NOVOSTI