Loading...
Odbor zaštite na raduVijesti

U Zagrebu, Trg. kralja Petra Krešimira IV. b.r 2., dne 01.12.2011.g. održana je 3. (treća) sjednice Odbora za zaštitu na radu SMH-IS.

Nakon rasprave o izvršavanju usvojenih odluka sa prošle sjednice, zaključeno je da je sukladno sa usvojenim Kongresnim aktima SMH-IS i odlukama GOS-a SMH-IS  po pitanju zaštite na radu i njenom funkcioniranju na nivou Regija potrebno posvetiti kontinuiranu analizu putem održavanja sjednica Regionalnih  pod odbora SMH-IS.

Dogovarajući se o održavanju seminara za 2012.g. , Odbor je donio dvije odluke i to:

I.
Preporuča se obrazovanje koordinatora povjerenika ZNR na nivou Regija provoditi putem uvodnih seminara za povjerenike radnika za zaštitu na radu u okviru Centra za industrijsku demokraciju.
Program će se dostaviti Regionalnim povjerenicima Regija radi koordiniranja aktivnosti vezanih uz organiziranje seminara.    

II.
Prihvaća se prijedlog Odbora Hrvatske Brodogradnje o organiziranju specijalnog seminara za sve  povjerenike radnika za zaštitu na radu za veliku i malu Brodogradnju. Organizirati će se dva seminara (sa istim sadržajem) jedan za Regiju Dalmatinsku a drugi za Regije Primorsko-Goransku i Istarsku u prvoj polovini 2012. g. 
Imenuje se Odbor za pripremu seminara u sastavu J. Franjić; S. Bilota; J. Šoljić i Đ. Šverko sa zadatkom da do 12. prosinca. 2011.g. usuglasi teme o kojima bi se raspravljalo na  seminaru i dostavi u SMH-IS. 

Na kraju je zaključeno da trebaju svi izabrani članovi Pododbora na nivou regija SMH-IS aktivnije izvršavati preuzete obveze.

OSTALE NOVOSTI