Loading...
Regija - Panonska HrvatskaVijesti

Vladimir Kolarić- novi sindikalni povjerenik Harburg Freudenberger Belišće d.o.o.

preuzeto: tromjesječni broj HFB

Nakon odlaska glavnog sindikalnog povjerenika Milana Borića u mirovinu na prijedlog koelga povjerenika u našoj sindikalnoj podružnici, imenovan sam vršiteljem dužnosti glavnog sindikalnog povjerenika za ovo mandatno razdoblje.

Prihvaćajući ovu funkciju bio sam svjestan odgovornosti i obaveza koju ona nosi te je tako početak 2020, godine za mene novo poglavlje u životu i radu. Moje radno iskustvo u HFB-u i dobro poznavanje uvjeta rada i života naših članova te neposredni kontakti i komunikacija s njima dobri su preduvjeti za zastupanje njihovih interesa.

U ispunjavanju funkcije glavnog sindikalnog povjerenika neophodno je i sigurno najvažnije uspostavljanje povjerenja suradnje s povjerenicima u izabranim tehnološkim cjelinama ili odjelima. Veliku pomoć u tome svakako mi je donio rad i djelovanje u podružnici kroz dva mandata kao povjerenik sindikalne grupe gdje sam, uz ostale kolege povjerenike, naučio primjenjivati njihovo bogato iskustvo u danim situacijama. Na seminarima koje sam do sada pohadao stekao sam nova znanja te znanja o iskustvima kroz komunikaciju s ostalim kolegama iz drugih sredina, kako u regiji tako i šire.
Sindikalni povjerenik je službeni zastupnik interesa radnika pa samim time treba imati središnji položaj u komuniciranju i posredovanju između članova sindikata i Uprave naše tvrtke. Suradnju Uprave i sindikata smatram jako važnom. Ona je do sada bila vrlo dobra što svakako želim da tako bude i dalje. Kvalitetnu i korektnu suradnju možemo osigurati kroz međusobno uvažavanje te uspostavljanje povjerenja, dostupnost informacijama i komunikaciju izmedu socijalnih partnera. Isto tako valja napomenuti kako svim našim ćlanovima nudimo isplate sindikalnih pomoći kao što su npr. teže materijalno stanje, smrtni slučaj, rodenje djeteta, bolovanje, troškove liječenja, pomoć oboljelima i još puno toga. lz svega ovoga se može zaključiti da je ovaj posao zahtjevan, stresan i nikad završen te ću nastojati poboljšati uvjete rada i ostvarivanje svih materijalnih prava te zaštitu interesa članova sindikata jer oni su naša najveća snaga.

OSTALE NOVOSTI