Loading...
Vijesti

III. Konferencija sindikata metalaca za Jugoistočnu Europu održana 07. i 08.04.2006. u Beogradu

Izvještaj o sudjelovanju u radu III. Konferencije sindika metalaca za Jugoistočnu Europu pod nazivom “Europske integracije i uloga sindikata”.

 

U radu III. Konferencije sindikata metalaca za Jugoistočnu Europu sudjelovali su predstavnici sindikata metalaca: Granskog sindikata metalaca «Nezavisnost» – Srbije, a koji su bili i domaćini održavanja Konferencije, predstavnici SMER-a- Makedonija, SPMK-Kosovo, SMBiH-Bosne i Hercegovine, SMIR-Republike Srpske, TUFCMM-Albanije i SMH-Hrvatske. Pozivu se nisu odazvali kolege iz SKEI-a Slovenije.

U radu Konferencije ispred SMH sudjelovali su Ivo Marjanović-predsjednik i Vesna Mlinarić-pomoćnica predsjednika.

Pomoć u financiranju rada ove Konferencije dali su Zaklada « Frideich Ebert» i sindikati Katalonije. U radu Konferencije sudjelovala je i Alicija Masiević – predstavnica EMF-a-Belgija.

Konferenciju je otvorio Branislav Čanak, predsjednik UGS «Nezavisnost» koji je uvodno naglasio potrebu zajedništva svih sindikata u procesima pridruživanja Europskoj uniji kako rad i radnik ne bi imali u tim procesima isključivo tretman troška za poslodavce u novo nastalim ekonomskim neoliberalnim uvjetima.

U radu Konferencije sudjelovao je Rasim Ljajić- ministar za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore koji je govorio o poštivanju ljudskih i manjinskih prava prema standardima Europske unije u razdoblju 2000. godine do danas. Danas Srbija i Crna Gora imaju ratificirane 52 konvencije Međunarodne organizacije rada i još ih je 30-tak u postupku ratifikacije. Manjinska i ljudska prava posebno su se počela razvijati nakon pristupanja Srbije i Crne Gore Savjetu Europe jer je time ostvarena i kontrola primjene svih ratificiranih i prihvaćenih dokumenata koji to područje reguliraju bilo na međunarodnoj ili na državnoj razini.

Miroljub Labus, potpredsjednik Vlade Republike Srbije govorio je o Europskim integracijama i nužnosti uspostavljanja ekonomske suradnje, slobodnom protoku robe, ljudi i kapitala. Posebno se osvrnuo i na trgovinske ugovore koje je Srbija i Crna Gora sklopila sa pojedinim zemljama i s grupama zemalja, te o potrebi izrade strategija razvoja i platforma za početak pregovora s Europskom unijom.

O ulozi sindikata u procesu pridruživanja Europskoj uniji govorio je uz obimnu prezentaciju Frank Handke- rukovoditelj Ureda za Jugoistočnu Europu Zaklade «Fridrich Ebert». Kolega Handke govorio je o definiciji sindikata u procesu transformacije, o područjima djelovanja i zadacima sindikata u demokratskom društvu, sposobnosti za dijalog sindikata prigodom zastupanja interesa, o tome što suštinski znači približiti se Europskoj uniji, te je na primjeru Poljske i njenih iskustava iznio niz primjera o djelovanju sindikata u Poljskoj.

Slavoljub Luković, sekretar UGS «Nezavisnost» govorio je o primjeni Europskog radnog zakonodavstva posebno o utjecaju i primjeni Europske socijalne povelje na radno zakonodavstvo država na tom području. Izlaganje je vrlo sistematično obuhvatilo sva područja Europske socijalne povelje i njenog utjecaja na zakonodavstva pojedine države kad istu ratificiraju.

U raspravi su sudjelovali gotovo svi sudionici. Iz rasprave sudionika iz Hrvatske vidljivo je da je Hrvatska značajno odmakla u tim procesima, a posebno u procesima socijalnog dijaloga koji u drugim zemljama nije dostignuo takvu razinu. Stoga se posebno očekuje od Sindikata metalaca Hrvatske i drugih sindikata koji već imaju iskustva u procesima pridruživanja Europskoj uniji pomoć onim sindikatima koji još takvih iskustva nemaju dovoljno. S tim u svezi, izvan službenog dijela održavanja Konferencije predstavnici SMH ostvarili su niz bilateralnih dogovora u svezi razmjene materijala, akata, propisa i sl.

Na kraju rada Konferencije predsjednici sindikata potpisali su Deklaraciju. Budući je Deklaracija suviše općenita, sudionici su se Konferencije dogovorili da će se potpisati i zaključci koji će konkretno odražavati naznačene probleme o kojima se tijekom Konferencije raspravljalo. Domaćini će izraditi prijedlog zaključaka u svezi kojih će se suglasiti svi sudionici Konferencije. Iz rasprave je proizašla potreba za obradom tematskih područja, te će IV. Konferencija raspravljati o odabranom području, a ne više načelno i globalno o ulozi sindikata i Europskim integracijama. Domaćin IV. Konferencije biti će SMBiH-Bosne i Hercegovine.

 

Predsjednik SMH:
Ivo Marjanović

Pomoćnica predsjednika:
Vesna Mlinarić

OSTALE NOVOSTI