Loading...
Odbor hrvatske brodogradnjeRotirajući postovi

Europska komisija usvojila novi Okvir za brodogradnju u EU

Europska komisija usvojila je revidirana pravila za procjenu državnih potpora brodogradnji, kako bi se uzela u obzir specijalizirana priroda današnje brodograditeljske industrije.

EUROPSKA KOMISIJA – PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Državne potpore: Komisija usvojila novi Okvir za brodogradnju

Bruxelles, 7. prosinca 2011. – Europska komisija usvojila je revidirana pravila za procjenu državnih potpora brodogradnji, kako bi se uzela u obzir specijalizirana priroda današnje brodograditeljske industrije. Novi okvir posebice bi trebao produžiti i modernizirati pravila za državne potpore inovacijama u brodogradnji, koje su jedinstvene u zakonodavstvu EU na području državnih potpora, kao i proširiti opseg primjene ovih pravila na nove specijalizirane segmente tržišta. Novi okvir stupit će na snagu 1. siječnja 2012. g.

Potpredsjednik Komisije zadužen za politiku tržišnog natjecanja Joaquín Almunia izjavio je: „Poticanje inovacija u brodogradnji ključno je za konkurentnost ove industrije. Nova pravila pomoći će održanju specijalizirane, konkurentne i inovativne brodograditeljske industrije u Europi.“

Novi Okvir proširuje opseg primjene postojećih pravila na plovila za unutarnje vode, kao i na plutajuće i ploveće pomorske konstrukcije, te sadrži dorađena pravila o potporama za inovacije. Posebice, jasnije se definira proces utvrđivanja inovativnog karaktera projekata koji će primati potpore, u skladu s praksom Komisije. Pravila o izvoznim kreditima i regionalnim potporama ostaju nepromijenjena. Konačno, Okvir više ne sadrži specifične odredbe vezane uz potpore za zatvaranje poduzeća, potpore za zapošljavanje i potpore za razvoj, zato što iste ili nisu bile korištene u sklopu starog Okvira, ili nisu bile specifične isključivo za  brodogradnju. Uz to, potpore brodogradnji mogu se i dalje odobravati putem svih horizontalnih instrumenata državnih potpora, ukoliko takvi instrumenti ne predviđaju drugačije.

Okvir će se primjenjivati dvije godine, od 1. siječnja2012. g. do 31. prosinca2013. g. Nakon tog razdoblja, Komisija predviđa da će odredbe o inovativnosti biti integrirane u buduće verzije Okvira EU za državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije, kao i u odredbe o regionalnim potporama u revidiranim Smjernicama za regionalne potpore. Obje skupine horizontalnih potpora trebat će do tada preispitati.

Akcijski plan državnih potpora (vidi IP/05/680 i MEMO/05/195) utvrđuje da Komisija treba procijeniti postoji li kontinuirana potreba za specifičnim pravilima za sektor brodogradnje, ili bi sektor trebao potpasti pod opća pravila o državnim potporama. Na osnovi toga, kao i iskustva prikupljenog tijekom sedam godina primjene specifičnih pravila za brodogradnju, revizija Okvira te prateća detaljna analiza učinaka izrađene su s naglaskom na određivanje koje su od specifičnih odredbi i dalje potrebne. Trenutni Okvir stupio je na snagu 2004. g. (vidi IP/03/1607), a isteći će 31. prosinca2011. g.

Novi okvir dostupan je na:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

 

OSTALE NOVOSTI